artikel

Best Value Procurement

bouwbreed

Best Value Procurement

Veel aanbesteders zijn enthousiast over Best Value Procurement (BVP), ook wel Prestatie-inkoop genoemd.

Dit is een inkoopmethode die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. De opdrachtnemer heeft feitelijk de leiding, omdat zijn expertise uitgangpunt is. De aanbesteder moet bereid zijn los te laten.

De BVP-methodiek wordt niet altijd succesvol toegepast, zie een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland van 6 mei 2015 (ECLI:NL:RBGEL:2015:3398). Een aantal scholen organiseert een aanbesteding voor leermiddelen met behulp van de BVP-methodiek. Eén van de inschrijvers maakt bezwaar tegen de voorgenomen gunning, omdat de aard en omvang van de opdracht onvoldoende duidelijk bepaald waren. Concrete oplossingen waren niet gewenst. De scholen voeren verweer en stellen dat de inschrijver de methodiek van BVP miskent. De bedoeling was dat inschrijvers hun inschrijvingen zelf vorm zouden geven, waarop de scholen deze inschrijvingen dan zouden kunnen beoordelen en rangschikken.

De voorzieningenrechter overweegt dat een aanbesteder moet toetsen of de inschrijvingen voldoen aan de gestelde technische specificaties, eisen en normen. Dat brengt met zich mee dat de aanbesteder deze dan wel moet vaststellen, zodat de inschrijvingen daaraan kunnen worden getoetst. In voornoemde zaak is de omschrijving van de doelstellingen van de opdracht echter dermate vaag, dat geen duidelijk beeld kan worden verkregen van wat de scholen precies voor ogen hebben gehad bij wat zij van de inschrijvers wilden zien, aldus de voorzieningenrechter.

Het gevaar bestaat dat de inschrijvingen niet met elkaar te vergelijken zijn. Zonder concrete oplossingen te mogen geven, is het moeilijk voorstelbaar dat een inschrijver duidelijk kan maken dat hij voldoet aan de doelstellingen. De voorzieningenrechter oordeelt dat heraanbesteed moet worden. Bij de heraanbesteding zullen de specificaties, eisen en normen concreter moeten worden geformuleerd.

Reageer op dit artikel