artikel

Van ‘RWS markt tenzij’ naar ‘RWS &’

bouwbreed

Van ‘RWS markt tenzij’ naar ‘RWS &’

Rijkswaterstaat (RWS) legt in haar concept marktvisie de nadruk op samenwerken. Minder opdrachtgeverschap, meer partnerschap. Mooie woorden of meer?

In de RWS-planstudieprojecten was de afgelopen jaren het nodige gedoe, niet bevorderlijk voor de motivatie. In de projecten werd gekissebis haast als vanzelfsprekend gezien, geen basis voor consistente samenwerking. In plaats van te volharden in eigen standpunten hebben RWS, betrokken adviesbureaus en NLingenieurs de issues naar elkaar uitgesproken. Door vervolgens met elkaar een viertal projecten uit te diepen is duidelijk geworden waar het in de samenwerking en wisselwerking aan lag.

Deze inzichten vormen een set aan gezamenlijke aanbevelingen en verbeterpunten. Zoals het aanstellen van een teamcoach, afspreken van gemeenschappelijke gedragsregels en hoe te handelen bij ‘gedoe’ waarbij afspraken over escalatie veel beter worden geregeld. Ook zorgen de aanbevelingen voor veel meer openstaan voor elkaars belangen en besef hoe partijen in de wedstrijd staan. Op bestuursniveau hebben RWS, ingenieursbureaus en branchevereniging NLingenieurs zich aan de aanbevelingen gecommitteerd. Deze aanbevelingen worden komende tijd breed uitgedragen en gedeeld.

De volgende stap wordt het toepassen van de verbeterpunten in de projecten en het verinnerlijken in de organisaties bij de bureaus en bij RWS. Dat is een interessante uitdaging, want dat gaat over cultuur, houding en gedrag. Het is een uitdaging die RWS, ingenieursbureaus en branche in het licht van de nieuwe RWS marktvisie met plezier met elkaar aangaan.

Paul Oortwijn, directeur NLingenieurs

Jeroen Mooy, Beleidsadviseur NLingenieurs

Reageer op dit artikel