artikel

Transformatie

bouwbreed

De ideeën van minister Blok over transformatie van leegstaande kantoren en ander daarvoor geschikt vastgoed zijn op zich uiterst interessant.

Datzelfde geldt voor stimulering van nieuwbouw van energiezuinige sociale huurwoningen. Zij roepen echter ook vragen op, vooral het idee over energiezuinige nieuwbouw.

In zijn plannen, die nog uitgewerkt moeten worden, gaat de minister wat betreft energiezuinigheid uit van de bestaande energie-eisen voor nieuwbouw. Dit doet vermoeden dat de bewindsman alleen oog heeft gehad voor de bouw en niet voor het energiebeleid. Waarom immers zou je iets stimuleren dat toch al moet? Het lijkt er dan ook op dat Blok de corporatiewereld alleen iets tegemoet heeft willen komen op het gebied van de door corporaties verfoeide verhuurdersheffing.

Als dat inderdaad zo is, dan zou het dit kabinet sieren om een luisterend oor te hebben voor de wens van Aedes om de verhuurdersheffing meteen helemaal te schrappen. Economisch gezien gaat het de goede kant op. De laatste cijfers van de Europese Commissie geven aan dat het overheidstekort behoorlijk daalt tot 1,5 procent volgend jaar. De financiële ruimte komt er dus voor het kabinet.

Een tweede punt is de vraag waarom de minister de regeling wil beperken tot nieuwbouw. Waarom niet ook de bestaande voorraad erbij betrekken, zeker nu steeds meer corporaties gaan voor nul-op-de-meterrenovaties. Juist daar kan een financiële stimulans als vrijstelling van de verhuurdersheffing de stroomversnelling verder versnellen.

De transformatiepunten uit de plannen van de minister zijn minder eenvoudig te doorgronden. Op dat punt is het afwachten of het inderdaad zegeningen voor de bouw blijken te zijn. De stimulans op zich is echter al een goede zaak.

Reageer op dit artikel