artikel

Steun van overheid nog één keer keihard nodig

bouwbreed Premium

Steun van overheid nog één keer keihard nodig

Huisman Bouw is met achttien vakmensen in dienst vooral actief in de verbouwsector. Inmiddels is het anderhalve maand geleden dat de verhoging van de btw op arbeid bekend werd gemaakt. Voor mede-eigenaar Dennis van Pijkeren zijn de gevolgen duidelijk merkbaar. Hij omschrijft ze als “zorgelijk”.

Afgelopen maandag heb ik collega-lidbedrijven van NVBU (www.nvbu.nl) gevraagd naar hun werkvoorraad na 1 juli. De NVBU behartigt de belangen van bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel.

Veel collega-aannemers bevestigen de sombere vooruitzichten na 1 juli en bereiden zich inmiddels voor op inkrimping van het personeelsbestand. Alleen aannemers van grotere nieuwbouwprojecten en NAM-schades verwachten voldoende werkvoorraad, voor eigen personeel, na 1 juli.

Dit zijn de gevolgen die nu al merkbaar zijn:

– In de maanden januari tot en met maart ontvingen wij gemiddeld één offerte-aanvraag per dag. Vanaf begin april nog maar één per week.

– Onze calculator met ‘min-maxcontract’ heeft van januari tot en met maart gemiddeld 19 uur per week gewerkt. Vanaf begin april gemiddeld nog maar 4 uur per week.

– Tussen half maart en eind maart hebben wij elf offertes uitgebracht. Vijf aanvragers hebben afgemeld, drie aanvragers kregen de financiering niet rond en drie wilden de opdracht verstrekken, mits het werk vóór 1 juli klaar zou zijn. Aan de wens om voor 1 juli op te leveren konden wij niet voldoen, omdat onze planning tot en met 1 juli vol zit.

– Tot 1 juli is er schaarste aan vakmensen en zijn de levertijden op bouwmaterialen fors opgelopen.

– Sinds begin april hebben wij geen vergunningaanvragen meer ingediend bij gemeenten en dit merken de gemeenten ook.

– In de jaren 2008 tot en met 2014 hadden wij begin mei minimaal 60 procent werkvoorraad voor de maanden augustus, september en oktober. Nu nog geen 20 procent.

Moeizaam

Op basis van bovenstaande feiten verwachten wij een bijzonder moeizaam derde en vierde kwartaal.

Het eerste kwartaal ‘winterseizoen’ is ieder jaar minder. Wij verwachten dan ook dat de bouw in het voorjaar van 2016 pas echt zal aantrekken.

De bouwsector merkt als laatste een crisis en ook als laatste het herstel. Onze sector heeft de steun van de overheid nog éénmaal keihard nodig!

Wij willen niet inkrimpen, wij willen doorgaan met het opleiden van jongeren voor dit prachtige vak (hierin heeft de overheid al forse steken laten vallen).

Verleng het 6 procent btw-tarief op arbeid daarom nog eenmaal, tot 1 december 2015.

Dan kunnen wij in de komende zes maanden de werkvoorraad voorbereiden op de winterperiode van 1 december tot en met 30 maart 2016.

Het kabinet wil werkgelegenheid creëren, maar de werkgelegenheid in onze sector zal de komende kwartalen dalen. Meer uitkeringen, minder inkomsten loonbelasting en omzetbelasting.

Een allerlaatste verlenging is een win-winsituatie voor zowel de overheid als de bouwsector!

Dennis van Pijkeren, mede-eigenaar van Huisman Bouw Rouveen

Reageer op dit artikel