artikel

Particuliere klant ook gebaat bij veiligheid

bouwbreed Premium

Particuliere klant ook gebaat bij veiligheid

Veel ondernemingen in de bedrijfstak hebben gezonde en veilige arbeidsomstandigheden hoog in het vaandel. De motieven voor een beleid gericht op preventie van gezondheidsklachten en ongevallen zijn grofweg in drie onderdelen uit te splitsen: opvattingen over goed werkgeverschap, naleving van wettelijke bepalingen en wensen van opdrachtgevers.

Een voorbeeld van hoe wensen van opdrachtgevers een rol spelen is het VCA-certificaat. Zonder de eisen van de petrochemische industrie aan de bouwbedrijven zou VCA nooit zo’n hoge vlucht hebben genomen. We zien ook dat grote institutionele opdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf, Verkeer en Waterstaat en ProRail een rol spelen om de bedrijfstak gezonder en veiliger te maken. In de Governance Code Veiligheid in de bouw werken opdrachtgevers samen met grote ondernemingen aan verandering van de veiligheidscultuur.

Opvallend is dat de wensen van opdrachtgevers soms ook worden gebruikt als argument om níet alle maatregelen in acht te nemen: de klant zou er niet voor willen betalen. Soms lijkt zelfs sprake van een bepaalde gêne om bij de klant de gezondheid van de bouwplaatsmedewerkers aan de orde te stellen. Persoonlijk herinner ik me nog dat een parketteur mij als klant een keer vertelde dat watergedragen lak verplicht was ‘vanwege het milieu’. Kennelijk is de gedachte dat de consument maatregelen vanwege het milieu eerder accepteert dan maatregelen die voorkomen dat de hersenen van de parketlegger worden aangetast.

Er is natuurlijk een verschil tussen soorten klanten. Institutionele opdrachtgevers zijn gevoelig voor de politiek. De chemische industrie weet dat het draagvlak voor de vestigingsplaats onlosmakelijk is gekoppeld aan een veilig imago. Maar ook veel kleine particuliere klanten vinden veiligheid en gezondheid in de eigen woonomgeving van belang. Om mezelf maar weer als voorbeeld te nemen: ik kan mij goed herinneren hoe in de lommerrijke straat waar ik woon werd gepraat over dat bijna-ongeluk waarbij een ‘ would be-bouwvakker’ aan de dakgoot hing. En bewoners willen ook voorkomen dat hun kinderen op onbeveiligde steigers klimmen of met gereedschap gaan spelen.

Gehoorschade

We zien dat de funderingsbranche de afgelopen jaren steeds serieuzer werk maakt van het verminderen van lawaaioverlast. Dat is noodzakelijk om gehoorschade bij funderingswerkers te voorkomen, maar is ook prettig voor de omgeving. Vaak is sprake van gemeenschappelijke belangen: wat goed is voor de gezondheid van bouwplaatsmedewerkers is ook in het belang van de klant. En die wensen van de klant kunnen net het zetje geven om bouwondernemingen te doen investeren in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

Voor de particuliere klanten is het echter nog niet zo eenvoudig om te beoordelen welke bouwonderneming de opdracht veilig zal uitvoeren. Soms is een ernstig incident nodig om het publiek wakker te schudden. De ramp bij Rana Plaza in Bangladesh heeft voor veel consumenten de ogen geopend dat aan de goedkope kleding een prijskaartje hangt. De ‘schone kleren’-campagne maakt zich sterk voor gezonde werkomstandigheden van fabrieksarbeiders in de textielindustrie. Als het gaat om tropisch hout is de bewustwording al eerder gestart. Inmiddels is het FSC-keurmerk niet meer weg te denken in de bouwmarkt. Kortom, wanneer het publiek goed geïnformeerd is en een keuzemogelijkheid heeft, zal de particuliere klant niet altijd kiezen voor de goedkoopste, maar juist voor de gezondste offerte.

Er ligt mogelijk een taak voor de bedrijfstak om het publiek over deze thematiek te informeren. Een interessant voorbeeld komt uit de schoonmaak- en glazenwassersbranche. In radiospotjes wordt het publiek geïnformeerd over ‘betrouwbare bedrijven die beschikken over de juiste vakkennis en goed omgaan met hun personeel’. Maar een eerste stap is de ontwikkeling van het besef dat de bouwnijverheid de klant mag informeren over de arbomaatregelen. Want ook de klant is gebaat bij goede arbeidsomstandigheden op de bouwplaats.

Jan Warning, directeur Arbouw 

Reageer op dit artikel