artikel

Lezerspanel: Ongeval met betonnen stapelblokken is rechtstreeks gevolg van falend toezicht

bouwbreed

Lezerspanel: Ongeval met betonnen stapelblokken is rechtstreeks gevolg van falend toezicht

Voor de neergestorte keerwand die in 2014 in een Waalwijkse loods aan twee mensen het leven kostte, is nooit een vergunning aangevraagd. Uit onderzoek van Cobouw bleek eerder deze maand onder meer dat tijdens diverse inspecties nooit naar de wand is gekeken. Is het het ongeluk daarmee rechtstreeks het gevolg van falend toezicht? Nee, vindt 76 procent van de panelleden.

 

ONEENS 76%

 

Robert Jan van den Berg, CROW: “Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. Hij/zij dient vooraf een en ander correct te regelen c.q. te laten regelen voordat aan zo’n project wordt begonnen. Falen begint dus al bij het ontwerp.”

 

Hessel Rienks, Directeur Panta Rhei: “De stapelaar heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Als de cultuur binnen het bouwbedrijf zo is dat de stapelaar geen eigen verantwoordelijkheid heeft, dan is er wel sprake van falend toezicht.”

Jaap van der Bom, Directeur Drecht Consult: “Degene die stapelblokken toepast dient zich te overtuigen dat deze ook vakkundig worden gestapeld. Het lijkt mij te gemakkelijk om alles maar op falend toezicht af te schuiven. Zelf verantwoordelijkheid nemen als toepasser lijkt mij meer op zijn plaats.”

Ewout de Graaf, Medewerker marketing Driver Trett: “Je mag toch een bepaalde verantwoordelijkheid verwachten van de bedrijven die de blokken gebruiken. Toezicht houden op alle bedrijven die deze blokken gebruiken is ondoenlijk. Het is wellicht wel een idee om steekproefsgewijs controles uit te voeren.”

Hans Vos, medewerker algemene zaken Rijkswaterstaat IJsselmeergebied. “Het toezicht kan nog zo goed zijn, er zal altijd een risico zijn dat er iets kan omvallen. Het gaat erom dat je de risico’s goed hebt ingeschat en de juiste beheermaatregelen heb getroffen. Dan nog bestaat er altijd een risico dat…..”

Harry Karreman, Technisch adviseur Gemeente Oldambt: “Ongevallen zijn niet altijd toe te schrijven aan een derde, waar is je eigen verantwoordelijkheid?”

Jan van Wiggen, Projectleider Jan van Wiggen Bouwmanagement & Advies: “Toezicht is de laatste veiligheidsklep. Als bouwer moet je het er toch niet op aan laten komen om deze te gebruiken! Er is kennis en kunde genoeg in dit land om te allen tijde veilig te bouwen. Het wordt tijd dat ook de minder goede bouwers hun verantwoording nemen en zorgen dat dit wordt toegepast in hun dagelijkse praktijk.”

 

Herman den Boeft, Directeur Ardee: “We hebben al enige tijd onze werkwereld zo ingericht dat we als werkgevers en werknemers op elkaar letten daar waar het gaat over veiligheid. Wanneer met toezicht wordt bedoeld dat we dat zelf moeten doen, ben ik eens. Wanneer we verwachten dat de overheid ons in de gaten houdt, maken we een denkfout; de arbeidsinspectie zou vele malen groter moeten zijn. Dus leverancier van de blokken: kijk nog eens goed naar de meegeleverde veiligheidsinstructie. Of een mooi printje in elk blok met een waarschuwing: max. stapelhoogte of zoiets.”

Henk Thomas, Projectleider Ymere: “Niet alleen het toezicht is verantwoordelijk, maar de gehele uitvoeringsploeg op het werk.”

Jan Straatman, Directeur Balance & Result: “Als ik op de rijksweg 160 km/uur rijd, dan is dat ook geen rechtstreeks gevolg van het feit dat er geen flitser staat. We moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat we doen.”

J. Savelkoul, Werkvoorbereider BAM Woningbouw: “De uitvoerende partij dient zich van te voren te informeren over materialen en voorschriften.”

Jan van der Burg, Projectleider Mitros: “Nee hoor, gewoon dom. Elke bouwkundige snapt dat wanneer je zonder fundering zoveel gewicht in zo’n smalle wand plaatst, dat het fout moet gaan. Ook het nalaten van hoeken erin, of dwarsverbanden, is onhandig. Dat weet iedereen die weleens een lang bouwhek opgesteld heeft. Daar kun je het toezicht niet de schuld van geven. Bedrijven zouden er ook niet vrolijk van worden, als er elke week een inspecteur komt rondkijken op het erf.”

Joop Hoegen, Eigenaar Hoegen Constructie Bedrijf: “Voor start van de werkzaamheden eerst een risico-analyse uitvoeren en hier komt uit wat de taak is van een toezichthouder.”

 

Ruud Kolijn, Aannemer R&D Vastgoed: “Je kan nooit zeggen dat een ongeval komt door falend toezicht. Er kunnen zoveel momenten zijn die niet zijn te overzien. Het kan ook domme pech zijn.”

 

Eric Hogenbirk, Eigenaar HBA Hogenbirk Bouwadvies: “Volgens mij moet je eerst nadenken voordat je iets gaat bouwen. De partij die de wand heeft geplaatst had navraag kunnen doen bij leverancier voor de specificaties van de stapelblokken. Daarnaast zal er een constructeur zijn ingeschakeld, neem ik aan. Heeft men zijn advies opgevolgd?”

Paul Bartelink, Bouwkundig medewerker Paul Bartelink Bouw: “Toezicht is niet om ongevallen te voorkomen. Ongevallen voorkomen moet iedereen zelf doen, zelf opletten, zelf verantwoordelijkheid nemen, zelf nadenken en bij twijfel overleggen.”

 

EENS 24%

Richard Wigmans, Commercieel adviseur: “Er is geen toezicht met kennis meer. Hierdoor gaan er nog veel ongelukken gebeuren.”

Miel Sterk, Medewerker logistiek SMS Transport: “Valt onder (bouwkundige) constructie, vraagt om statische berekening!”

Arjo Smith, Directeur Q4: “Ten dele eens, maar met goed toezicht had dit in veel gevallen worden voorkomen.”

Ook meepraten in ons Lezerspanel? Meld je hier aan. 

Reageer op dit artikel