artikel

Lage btw prikkel voor vergroening

bouwbreed Premium

Lage btw prikkel voor vergroening

Per 1 juli 2015 eindigt de tijdelijke lage btw op renovatie en onderhoud en daarmee ook op hoveniersdiensten. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën onlangs laten weten. De hoveniersbranche heeft dankbaar gebruik gemaakt van deze regeling en ziet graag dat deze wordt voortgezet. De lage btw kan helpen duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, meent Egbert Roozen, directeur van VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen.

De tijdelijke lage btw is voor de groenbranche een bijzonder welkome steun in de rug geweest om de ‘economische winter’ door te komen. Het bleek een geweldige prikkel om de investeringen in aanleg en onderhoud van particuliere tuinen te stimuleren. Uit de btw-monitor 2014 van USP blijkt dat 78 procent van de bedrijven meer verzoeken om offertes heeft gekregen, 84 procent meer opdrachten van particulieren heeft ontvangen en 82 procent hierdoor meer omzet heeft gerealiseerd. Eén op de zeven bedrijven zegt door de lage btw geen personeel te hebben hoeven ontslaan.

De groenbranche heeft de tijdelijke btw-verlaging aangegrepen om nieuwe perspectieven op het gebied van verduurzaming te ontwikkelen. In samenwerking met de overheid en maatschappelijke organisaties zijn diverse initiatieven en concrete handvatten uitgewerkt. Zo ontwikkelde VHG het concept De Levende Tuin. In De Levende Tuin staan vijf elementen centraal: bodem, water, dieren, voedsel en energie. Deze elementen zijn uitgewerkt in vele praktische voorbeelden.

De overheid heeft het concept van De Levende Tuin omarmd. Er is een greendeal afgesloten om werk te maken van het verduurzamen van de buitenruimte. Het concept is ook ingebracht in het Manifest van de Klimaatbestendige Stad van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Europese Commissie heeft het concept bovendien opgenomen als showcase in het startdocument van het nieuwe programma ‘Nature Based Solutions in Renaturing the Cities’. De branche heeft, met middelen vanuit het Sectorplan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en vakmanschap.

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat- en leefomgeving, biodiversiteit en gezondheid van mensen. De problemen die we moeten aanpakken beperken zich niet tot de openbare ruimte waarover de overheid zelf regie voert of het eigenaarschap heeft. Ook particuliere tuinen moeten we daarbij betrekken. Tuinen kunnen met meer groen een waterbufferende functie vervullen. Ook kunnen ze bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en het voorkomen van het hitte-eiland-effect. Dat geldt ook voor de functies in de sfeer van biodiversiteit en gezondheid. Om dit te bereiken is een generieke prikkel nodig, die groene tuinen in stand houdt en de verduurzaming ervan ondersteunt. De lage btw is zo’n prikkel.

Egbert Roozen, directeur VHG

Reageer op dit artikel