artikel

De terugverdientijd van een dakpan

bouwbreed Premium

De terugverdientijd van een dakpan

Vastgoed energiezuinig maken. Hoewel de belangstelling voor zogenoemde nul-op-de-meterrenovaties langzaam begint toe te nemen, worden dergelijke investeringen nog steeds met opgetrokken wenkbrauwen bekeken. En daar verbaast vastgoedeconoom George Muller zich elke keer weer opnieuw over.

Nog steeds wekt duurzaamheid bij veel mensen een negatieve associatie op. Het is (te) duur en het heeft een geitenwollensokkenimago. Plannen voor het energiezuinig of zelfs energieneutraal maken van vastgoed worden steevast onderworpen aan een spervuur van financiële analyses, business cases en wat al niet meer. Menig adviseur wijst er fijntjes op dat de investering niet haalbaar is. Reden? Omdat de terugverdientijd ongetwijfeld langer dan 5 jaar zal zijn.

Als vastgoedeconoom verbaas ik mij hier al jaren over. Immers, waar het om investeringen in vastgoed gaat zijn terugverdientijden van tientallen jaren gewoon en is men heel tevreden met rendementen tussen de 5 en 7 procent. Maar zodra het gaat om investeringen in datzelfde gebouw op het gebied van duurzaamheid, wordt er plotseling uit een heel ander vaatje getapt. Vastgoedeconomen worden dan al vrij snel door installatieadviseurs vervangen. Installatieadviseurs rekenen echter niet in rendement maar in terugverdientijden. Vaak grijpen zij daarbij terug op het boekje ‘Cijfers en getallen’ van Senter Novem. Dit boekje, overigens uit 2007 alweer, schrijft keurig voor dat investeringen in vijf jaar moeten zijn terugverdiend. Overigens is daar volgens datzelfde boekwerkje een rendement van 15 procent heel normaal. Eeuwig zonde.

Het wordt daarom hoog tijd om van deze schizofrene aanpak af te stappen en duurzaamheid als een integraal onderdeel van een gebouw te zien. Want is de investering in een lage temperatuur vloerverwarming die in de vloer wordt ingestort nu een duurzame maatregel of een onlosmakelijk onderdeel van het gebouw? Heeft iemand zich in dat kader ooit druk gemaakt over de terugverdientijd van een dakpan? Een aanpak waarbij duurzaamheid en gebouw integraal worden benaderd zal veel vaker tot haalbare cases leiden dan de gescheiden aanpak waarbij met twee maten wordt gemeten.

George Muller, senior vastgoedeconoom

Reageer op dit artikel