artikel

De les van Ballast en MVO

bouwbreed Premium

De les van Ballast en MVO

Ballast Nedam is gered, zo mogen we geloven. De vraag is: van wat en hoe lang? Tegen welke offers? Dat zullen we binnen nu en afzienbare termijn ervaren.

Ballast is gered door de concurrenten. Die meteen een speler verdrijven van de markt van de grote infraprojecten. Daar waar er toch al sprake is van overcapaciteit, en het gewenst is dat één van de grotere spelers verdwijnt. Slim van Strukton en Strabag. De echte offers van Ballast zijn ongetwijfeld groter dan wat nu verteld wordt. Met de rug tegen de muur heb je nu eenmaal weinig keuze. Ballast weet dat, Stukton en Strabag weten dat.

Desondanks mis ik iets in alle berichtgeving. Hoe heeft het zover kunnen komen? De oorzaak achter de oorzaak? Scherp ingeschreven op een project, toch aangenomen, terwijl het verschil met de opvolgende inschrijver bekend was. Maar is dat de echte oorzaak? Iedere uitvoerende bouworganisatie gaat een keer voor bijl bij een scherp aangenomen project!

Is de werkelijke oorzaak van deze situatie niet gelegen in het destructieve aanbestedingsstelsel, waar alles wat politiek en overheid heet nog steeds zo ontzettend in gelooft? D&C klinkt leuk, maar lijkt verworden tot een stelsel waarbij alle risico’s van overheidswege vrolijk over de schutting gegooid worden, om het inschrijvend bedrijfsleven de kans te bieden elkaar uit te moorden. Doelstellingen als meer kwaliteit en ‘het moet weer leuk worden in de bouw’ worden zeker niet behaald.

Hebben Ballast en de bouwwereld de echte les geleerd van deze situatie? Dat het uitvoerende bedrijfsleven de opdrachtgevers niet langer pleasen met risico’s te willen dragen die in geen enkele verhouding staan tot de uit noodzaak geboren scherpe aanneemsom. De theorie achter aanbesteden zoals deze beleden wordt, toont zich niet in de dagelijkse praktijk. Stop deze vorm van Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen.

Leo van de Wal, trainer/consultant bij CBT Bouw

Reageer op dit artikel