artikel

Curator als wederpartij

bouwbreed

Vele aannemers en onderaannemers, zullen het in de voorbije jaren hebben meegemaakt: een opdrachtgever die failliet gaat.

Zo ook veel van mijn cliënten.

In deze zaak betreft het een onderaannemer die een geschil had met een aannemer-opdrachtgever inzake werkzaamheden aan een stadschouwburg. In dit geval was al een procedure gestart bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Partijen claimden over en weer tonnen van elkaar. En toen ging de aannemer failliet.

In zo’n geval komt de arbitrale procedure stil te liggen in afwachting van wat de curator wil. Neemt hij de procedure over, of niet? De curator zocht nauwelijks overleg en heeft er meer dan een jaar over nagedacht. Nu ben ik al lang advocaat, maar toch slaagde deze curator erin mij te verrassen. Hij gaf namelijk aan alleen de (tegen)vordering van de aannemer over te nemen; niet de eigenlijke procedure over de openstaande facturen van mijn cliënt. Meer juridisch gezegd: de curator nam niet de procedure in conventie over, wel de procedure in reconventie.

Praktisch gezien een drama voor cliënt. Die wordt gedwongen door te procederen, maar kan enkel verliezen. Want alleen de vorderingen van de curator worden nog behandeld! Al blijft het natuurlijk wel mogelijk om het verweer te voeren dat de openstaande facturen verrekend moeten worden met de eventueel toewijsbare vorderingen van de curator.

Voor de curator dus een loterij zonder nieten. Hij kan enkel winnen. Wat mij betreft worden ondernemers hiermee teveel op achterstand gezet ten opzicht van curatoren. Dat juist in gevallen waar de ondernemer toch al een forse tegenvaller heeft door het faillissement van de opdrachtgever.

En nog gekker: als deze zaak tegen de curator gewonnen wordt, is het maar de vraag of de curator de proceskostenveroordeling betaalt. Mocht er namelijk geen geld in de boedel zijn, dan hoeft de curator ook die proceskosten niet te betalen. En dient de ondernemer die kosten zelf te dragen terwijl hij de zaak gewonnen heeft!? We zullen zien, het vonnis van de Raad van Arbitrage volgt binnenkort.

Mr. Gert van Gorcom

Huisadvocaat NOA en AFNL 

 

Reageer op dit artikel