artikel

Creatieve oplossingen dankzij verbeeldingskracht en samenwerking

bouwbreed

Creatieve oplossingen dankzij verbeeldingskracht en samenwerking

Creativiteit maakt dat je met een nieuwe blik, vanuit een nieuwe invalshoek, en met een net iets andere bril naar je onderwerp kunt kijken. Sommigen associëren creativiteit met genialiteit, maar dat is een misvatting.

Een creatieve oplossing bedenken, vergt vooral heel veel werk. Vellen vol met aantekeningen zijn daarvan vaak het bewijs. Thomas Edison zei het al: ‘Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.’

Intensief samenwerkingsproces

De belangrijkste vaardigheden voor het vinden van creatieve oplossingen zijn verbeeldingskracht, inzet en doorzettingsvermogen. Ze geven ons de ruimte op zoek te gaan naar nieuwe vormen van bouwen en leven en vormen zo de basis voor innovatie en ontwikkeling. De intrinsieke motivatie om het anders en beter te doen, speelt naar mijn mening ook een belangrijke rol.

Incidenteel komt een individu op de proppen met een briljant en goed doordacht plan, maar doorgaans is er een intensief samenwerkingsproces tussen vele partijen aan vooraf gegaan.

Demontabel biobased bouwconcept

Een voorbeeld van een zeer gedreven en ambitieuze ontwerper, die nadrukkelijk de samenwerking opzoekt met diverse partijen, is architect Maarten van der Breggen. Hij zet zich in voor de ontwikkeling van een biobased bouwconcept, dat bovendien demontabel is gedetailleerd en dus aan te passen is aan de wensen van de gebruiker. Zijn Maskerade® Protoype wordt momenteel gerealiseerd. Nog heel even, en de eerste bewoners trekken in. Ik ben benieuwd hoe zij deze woning gaan ervaren.

Maarten ontdekt in ieder geval keer op keer verbeterpunten. Het concept is wat hem betreft nooit volledig uitontwikkeld. Nieuwe, duurzame ontwikkelingen volgt hij op de voet, zodat hij deze – waar mogelijk – kan integreren in zijn concept. Hierbij werkt hij zoals gezegd nauw samen met productontwikkelaars, want: ‘Een ontwerper heeft de kennis en expertise van gespecialiseerde aannemers en productontwikkelaars nodig om op slimme wijze de onderdelen te kunnen vormgeven’, aldus de architect.

De partijen waarmee Maarten samenwerkt, staan ook open voor kennisdeling en zijn zich ervan bewust dat je grensoverschrijdend moet denken om tot een ander eindresultaat te komen.

 

Landschap Lodge

Afgelopen week had ik een leuk en interessant gesprek met de projectcoördinator van Pioneering in Enschede. Voor wie de organisatie niet kent: Stichting Pioneering staat voor vernieuwing van technologie en ondernemerschap in de bouw. Net als SBRCURnet levert Pioneering een bijdrage aan bouwgerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Ondernemers, kennisinstellingen, overheid en opdrachtgevers werken samen aan vernieuwende oplossingen.

De Stichting wees me op de ontwikkeling van de Landschap Lodge; een autarkisch gebouwconcept van waaruit een optimale beleving van het (Overijsselse) landschap mogelijk is. Ook een concept dat nog wordt doorontwikkeld en waaraan diverse partijen, vanuit verschillende vakdisciplines, heel hard werken.

 

Inspiratieprojecten

Meer over het Maskerade® Protoype leest u op de site van SBRCURnet, waar we informatie bundelen over diverse inspirerende voorbeeldprojecten waarbij integraal is samengewerkt. U vindt er een omschrijving van proces, leerervaringen en succesfactoren. Een beschrijving over de Landschap Lodge volgt deze zomer. Werkt u ook aan een inspirerend bouwproject? Neem dan contact met me op!

Natalie Prinsen, projectmanager SBRCURnet

Reageer op dit artikel