artikel

Commentaar: Toetsing

bouwbreed Premium

Het verhaal rond de legoblokken van beton dat vandaag in Cobouw staat (pagina 1 en 3), geeft aanleiding tot zorg.

Uit het onderzoek naar het dodelijke ongeval met de keerwand in Waalwijk blijkt dat een aantal zaken structureel fout gaat met dit type blokken.

In de eerste plaats is nooit een bouwvergunning afgegeven, terwijl dit bij een wand van meer dan 2 meter hoog wel verplicht is. Bij een vergunningaanvraag mag verwacht worden dat de aanvrager beter nadenkt over de toepassing en zich verdiept in relevante regels. Datzelfde mag worden verwacht van de vergunningverlener.

In de tweede plaats blijkt toezicht onvoldoende. Weliswaar ging het in Waalwijk om milieutoezicht en niet om bouwtoezicht. Niettemin mag worden verwacht dat ook milieutoezichthouders kunnen zien dat er iets niet deugt. In elk geval zou het in het dossier moeten zijn opgevallen dat er geen bouwvergunning is aangevraagd en dus ook niet verleend.

In de derde plaats blijken toeleveranciers zich te bedienen van een disclaimer waarin zij alle verantwoordelijkheid naar de gebruiker doorschuiven. Dat is voor discussie vatbaar, aangezien van een leverancier mag worden verwacht dat hij kennis heeft van het materiaal en de juiste toepassing ervan. Alleen zeggen dat het beter is een muur in halfsteensverband te leggen, volstaat dan niet.

Dit alles bij elkaar moet aanleiding zijn voor de wetgever om nog eens goed na te denken over private kwaliteitsborging. Natuurlijk kun je de fictie aanhangen dat een private kwaliteitsborger zijn werk net zo objectief zal blijven doen als het publieke bouw- en woningtoezicht. Je zit echter wel met een opdrachtgever-opdrachtnemerverhouding waardoor het toch kan gaan wringen.

Wat op zijn minst moet gebeuren is zorgen voor heel goede informatie-uitwisseling, ook richting een gemeente. Een marginale toetsing van de gegevens door de gemeente kan dan al ongelukken voorkomen.

Lees ook: Dodelijke wand illegaal gebouwd en ‘de dood hangt er aan vast’ 

Reageer op dit artikel