artikel

Commentaar: Betalen

bouwbreed

Kopers van nieuwe woningen weten het. Zo gauw ze getekend hebben moet er al een aanbetaling komen. Daarna zijn er telkens momenten waarop zij weer moeten lappen aan de aannemer. Hetzelfde geldt voor opdrachtgevers van burgerwerk, een badkamer of keuken. Er wordt niets gedaan als niet op z’n minst een aanbetaling is gedaan.

Iedereen vindt dat normaal en logisch. Bouwbedrijven zijn geen banken die zomaar even kunnen voorfinancieren. In het geval van een nieuwe woning zou dat ook dom zijn, omdat de koper aanzienlijk goedkoper kan lenen. De hypotheekrente is immers altijd lager dan de rente op andersoortige kredieten.

Waarom vinden overheidsopdrachtgevers het dan normaal om in de gww pas achteraf te betalen? Als alles meezit, komt het eerste geld minstens zestig dagen na de start van een werk binnen bij de aannemer. Als het even tegenzit, loopt de betalingstermijn snel op naar negentig dagen of meer.

Het erge van dit betalingsgedrag is dat de hele keten er last van heeft. De hoofdaannemer krijgt zijn geld laat, dus zal, voor hij zijn geld krijgt, alleen maar de hoogstnoodzakelijke uitgaven doen, zoals lonen. Onderaannemers en toeleveranciers kunnen wel even wachten tot de hoofdaannemer zijn geld heeft gekregen, is de gedachte.

De schade is echter wel groot. Late betalingen zorgen ervoor dat de kredietruimte gebruikt moet worden voor voorfinanciering of dat meer eigen vermogen gestoken moet worden in werken. Dat leidt zonder meer tot een geringere solvabiliteit, waardoor banken weer meer rente gaan vragen. De banken zelf hebben grotere risico’s, waardoor ze maatregelen moeten nemen om te voldoen aan Basel III. En de bedrijven zien hun investeringsruimte afnemen.

Kortom, het is terecht dat MKB Infra hierover aan de bel trekt. Het zou goed zijn als andere brancheorganisaties de oproep steunen. En het beste dat de overheid kan doen, is er op z’n minst serieus naar kijken en vervolgens naar handelen. De maatschappelijke meerwaarde is groot.

Reageer op dit artikel