artikel

Bouwteam vereist goed bij 
elkaar passende karakters

bouwbreed Premium

We kennen allemaal de typische termen van onze branche. Althans dat denken we. Soms wordt een Nederlandse term pas duidelijk als je het in een andere taal moet uitleggen.

In de bouw denken we bij UAV aan de Uniforme Administratieve Voorwaarden (voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012). Naar het Engels te vertalen als Uniform Administrative Conditions. De Engelsman glimlacht. Voor hem is een UAV een Unmanned Aerial Vehicle. Wij noemen dat een drone. Dat Engelse woord betekent hommel of eentonig gezoem.

De drone heeft zijn intrede in de bouw gedaan. Het apparaat kan worden voorzien van diverse meetinstrumenten zoals camera’s en warmtesensoren. Drones vormen een prachtig hulpmiddel bij inspectie van gebouwen op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. De aannemer die er snel bij is en drones gebruikt, heeft concurrentievoordelen. Maar dat zal niet lang duren. Ook voor opdrachtgevers kan de verschijning van de drone alleen maar voordelen bieden. Nu eigenaren weten dat drones bestaan en goed kunnen worden ingezet voor inspectie, zullen de onderhoudscontracten worden aangepast. Wat met een drone ontdekt had kunnen worden, kan niet meer als verborgen worden beschouwd. De aannemer kan minder gemakkelijk meerwerk vorderen wegens onverwachte, niet voorziene werkzaamheden. Het kan ook van belang zijn bij de opneming van een werk.

De drones zijn in opkomst en dat is ook te merken aan de regelgeving. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2014 een internetconsultatie georganiseerd en op 30 april 2015 is een nieuw concept voor regels gepubliceerd.

Deskundigen

Nu het bouwteam. Waarom is een bouwteam geen bouwteam? Ik besefte dat voor het eerst toen ik in het Engels moest uitleggen wat dit in de bouwwereld zo vaak voorkomende fenomeen betekent en wat een bouwteamovereenkomst inhoudt. Een ding is wel zeker. Als men in bouwteam bezig is, wordt er nog helemaal niet gebouwd. Men zit dan nog in de ontwerpfase. Dat maakt de term ‘bouwteam’ op zijn minst erg opmerkelijk.

Voor een opdrachtgever is het bouwteam een groep deskundigen die – dus echt voorafgaande aan de bouw – de beschikbare ontwerpdocumenten nader uitwerken, en daarbij ook nog zorgen voor optimalisatie van de prijs, de kwaliteit en de bouwtijd. Tot die groep deskundigen behoort in ieder geval de aannemer. Als de opdrachtgever zelf geen deskundigen in huis heeft, zal hij adviseurs meebrengen. Denk aan de architect, de constructeur, bouwmanagementbureaus, de installatieadviseur.

Het perspectief van de aannemer ligt vaak heel anders. Voor de aannemer is de bouwteamovereenkomst de voorloper van de aannemingsovereenkomst, dus het voorportaal voor omzet en winst. Of de aannemer met een bouwteamovereenkomst al de voet tussen de deur heeft, hangt af van de details van de overeenkomst. In ieder geval brengt de aannemer in het bouwteam zijn kennis in. Doet hij dat niet goed, dan ligt hij eruit. Hier zijn verschillende varianten mogelijk.

Fricties

In ieder geval is het bouwteam een procesorganisatie. Verschillende disciplines worden bijeengebracht. Bedenk dat het gaat om natuurlijke personen die als de vertegenwoordigers van de partijen bijeen zitten. Een bouwteam functioneert alleen maar efficiënt als de leden goed communiceren, in openheid en vertrouwen. Dat verlangt een bepaald gedrag. Voor een goed bouwteam moet men dus een goed team bouwen.

Het is nu eenmaal een gegeven dat niet altijd alle karakters goed met elkaar overweg kunnen. Ontstaan er fricties door niet bij elkaar passende karakters, dan moet men kunnen ingrijpen. Hier biedt een goede bouwteamovereenkomst uitkomst. De voorzitter moet de contractuele mogelijkheid hebben een partij te vragen diens vertegenwoordiger te vervangen door een ander. Kan dat niet, dan blijft het aanmodderen zonder optimaal resultaat.

Jan van Duijvendijk

Advocaat en partner bij Lexence NV

Reageer op dit artikel