artikel

Blog: Milieugekkies

bouwbreed

Blog: Milieugekkies

Er zijn tijden geweest dat mensen die latere generaties ook nog een leven gunden, werden weggezet als milieurakkers. Het grootkapitaal en in de voetsporen daarvan de VVD ondanks voortreffelijke milieuministers als Leen Ginjaar, Pieter Winsemius en Ed Nijpels, vond die milieurakkers, later omgedoopt door Geert Wilders tot milieugekkies, maar niets. Maar het kan verkeeren, zei Bredero al.

Ben van Beurden, u weet wel, dat milieufossiel van Shell, lijkt zo langzamerhand tot een uitstervend ras te gaan behoren. Op de Climate Business Summit in Parijs gaven honderden captains of industry acte de présence om hun zorgen uit te spreken over de klimaatverandering. Neem bijvoorbeeld Paul Polman, de ceo van Unilver. Die rekende voor dat klimaatverandering zijn bedrijf 400 miljoen per jaar kost. Hij, DSM en vele anderen roepen dan ook de overheden op om actie te ondernemen.

Die overheden kunnen in december hun goede wil tonen, eveneens in Parijs waar dan de grote VN-klimaatconferentie zal plaatsvinden, COP21 voor intimi. Daar zullen bindende afspraken gemaakt moeten worden aangezien het Kyoto Protocol dan ophoudt te bestaan. Naar het zich laat aanzien zal dan ook de Verenigde Staten niet langer als remmer optreden. Barrack Obama heeft deze week nog eens gezegd dat klimaatverandering elk land in de wereld zal treffen. Jammer dat recentelijk de VS Shell wel toestemming heeft gegeven te boren in het kwetsbare Alaska.

De milieugekkies zijn dus allang niet meer alleen maar te vinden in natuur- en milieuorganisaties. Je kunt ze nu zelfs gewoon op de hoek van de straat tegenkomen en zelfs in de politiek op VVD en PVV na. Die partijen luisteren nog teveel naar Van Beurden en te weinig naar Polman. Het heeft er ook mee te maken dat in economenberekeningen van de groei geen plek is voor milieudegradatie. Met andere woorden, vervuiling kost niets, sterker nog is slechts een kostenpost. Het fossiele denken in optima forma.

In de bouw wordt het hoog tijd dat iedereen ook milieugekkie wordt. De bouw is immers bij uitstek de sector waar de strijd tegen klimaatverandering gevoerd moet worden. En dan doel ik niet op een enkel zonnepaneeltje of windmolentje. Dan gaat het om geïntegreerde systemen die de gebouwde omgeving omtoveren in een energieleverend geheel. Een droom? Er bestaan al dakpannen die tegelijkertijd zonnepaneel zijn. Ook gevels kunnen energie leveren.

Ik heb ooit eens aan bouwer gevraagd waarom hij huizen bouwde. De consument wil immers geen huis, maar vraagt de dienst wonen. Diezelfde consument vraagt nu de dienst energieleverend wonen. Te duur? Dat lijkt maar zo omdat nu teveel gedacht wordt in een woning waar allerlei toeters en bellen aangehangen moeten worden. De eerste videorecorder kostte 3000 gulden. Enkele jaren later kon je ze voor onder de 100 gulden krijgen. Met andere woorden, denk integraal over diensten en het product energieleverend wonen zal ontwikkeld worden tegen een prijs die lager is dan menigeen nu denkt. Dat is dan het ware Huis van de Toekomt.

Ferry Heijbrock, journalist Cobouw

Follow me on twitter @ferryheijbrock

Reageer op dit artikel