artikel

Reële / marktconforme prijzen

bouwbreed

Reële / marktconforme prijzen

De bepalingen in de Aanbestedingswet 2012 en het ARW 2012 betreffende de abnormaal lage bieding zijn geschreven ter bescherming van de aanbesteder.

Een concurrerende inschrijver kan hier volgens vaste rechtspraak geen rechten aan ontlenen. Het wordt echter anders wanneer de aanbesteder in de aanbestedingsstukken heeft bepaald dat reële / marktconforme prijzen aangeboden dienen te worden. Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel kunnen concurrerende inschrijvers afdwingen dat de aanbesteder deze eis ook daadwerkelijk toepast.

Taxivervoer

In een recente kwestie bij de rechtbank Den Haag (18 maart 2012, ECLI:NL:RBDHA:2015:3794) had een gemeente deze eis gesteld in een aanbestedingsprocedure voor taxivervoer. De winnende inschrijver had (wachttijd)tarieven aangeboden die (ver) onder de kostprijs lagen. De opvolgende inschrijver stelde zich op het standpunt dat zij daarmee niet voldeed aan de door aanbesteder gestelde eis.

Reële prijzen houden volgens deze inschrijver in dat deze (ten minste) kostendekkend dienen te zijn. Dit betoog wordt echter door de rechtbank niet gevolgd. Onder reële prijzen dient volgens de rechtbank te worden verstaan dat de opgegeven prijzen vanuit kostenperspectief te verantwoorden zijn. Wanneer de werkelijke kosten de kosten voor de dienstverlening ver te boven gaan, is hiervan geen sprake.

De door de winnende inschrijver aangeboden prijzen waren volgens de rechtbank niet te verantwoorden. Er was derhalve sprake van een ongeldige bieding. Uit dit vonnis kan worden afgeleid dat een niet kostendekkende prijs nog niet zonder meer leidt tot een irreële prijs. Waar de grens ligt, wordt uit dit vonnis echter niet geheel duidelijk. Ook wordt niet duidelijk wat dient te worden verstaan onder een marktconforme prijs. Om discussies als deze te voorkomen zou de inschrijver er goed aan doen om al bij Inlichtingen om verduidelijking te vragen.

Lieke Knoups, Severijn Hulshof Advocaten

Reageren op dit artikel? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL

Reageer op dit artikel