artikel

Private kwaliteitsborg: nu doorzetten

bouwbreed Premium

Private kwaliteitsborg: nu doorzetten

Samen met Joep Rats van Bouwend Nederland schreef ik kort geleden op deze pagina dat wij positief zijn over het voornemen van minister Blok om bij de invoering van het nieuwe kwaliteitsborgingstelsel met de nieuwbouw te beginnen.

Het grote voordeel is namelijk dat de nieuwbouw al gewend is aan kwaliteitsborgingssystemen en garanties, waardoor de invoering soepel kan verlopen. Ik verwacht er overigens geen wonderen van. Dat kan ook niet, want de kwaliteit in de woningbouw is gelukkig meestal goed. Belangrijk is dat in het nieuwe stelsel de leges fors omlaag moeten. Is dat dan alles? Nee, dat niet.

Woningbouwers hebben wat betreft de energieprestatie en de kwaliteit van het binnenmilieu van de nieuwe woning nog een aantal stappen te zetten. Het ISSO heeft in het verleden samen met onder andere de partijen uit het Lente-Akkoord een protocol ontwikkeld, dat waarborgt dat woningen echt aan de beloofde energie- en binnenmilieuprestaties voldoen. Het protocol houdt in: goede ontwerpvereisten, goede controle en documentatie tijdens de bouw en bij de oplevering blowerdoortests en infraroodopnamen. Dat protocol was bedoeld om onderdeel te worden van het energielabel voor de nieuwbouw. Dat label is politiek gesneuveld en het protocol is daardoor niet verplicht. .

Ik vind het teleurstellend dat nog zo weinig ontwikkelaars en bouwers dit protocol bij woningbouw (laten) toepassen. Ook zonder dwang van de overheid zou het de eer van de sector te na moeten zijn om klanten bij de oplevering niet het bewijs te overleggen dat de nieuwe woning op deze cruciale aspecten voldoet. Ik hoor van partijen dat het minstens vijf jaar duurt voordat dit protocol gemeengoed zal zijn. Dat gaat mijn verstand te boven. Zo ingewikkeld kan het toch niet zijn, deklant heeft er recht op en het zijn juist die kwaliteitsaspecten waarmee nieuwbouw zich van bestaande bouw kan onderscheiden. Daarom, bouwers en ontwikkelaars, niet wachten op de overheid en op private kwaliteitsborging, nu doorzetten!

Jan Fokkema, directeur Neprom

Reageer op dit artikel