artikel

Know thy enemy

bouwbreed

Know thy enemy

Emvi schrijven gaat over het duidelijk maken van de beste match. Daarvoor moet je je uiteraard verdiepen in de aanbestedende dienst, in zijn uitvraag. Het gaat er immers om die informatie naar voren te brengen die de beoordelaars ook daadwerkelijk als relevant en overtuigend zien. En daarvoor moet je verder gaan dan sec het lezen van de vragen en de eisen die worden gesteld.

Het gaat bij emvi schrijven om toegevoegde waarde en om het kiezen van een positie met de bijbehorende argumenten. Daar moet je je eigen organisatie goed voor kennen. Waar is die precies goed in? En waar kan de organisatie verbeteren, waarin is zij minder goed?

Die analyse is alleen volledig wanneer je die sterke en zwakke punten ook vergelijkt met die van de te verwachten concurrenten. Het kan best zijn dat uw organisatie enorm flexibel is – precies waar de aanbestedende dienst om vraagt – maar als drie andere partijen dat op hetzelfde niveau zijn, is het interessanter een punt te benadrukken dat alleen u heeft.

Wanneer een dergelijk punt er niet is, gaat het slechts om de marginale voordelen. Even relevant, maar een stuk moeilijker aan te tonen en dus ook handig om te weten.

In de praktijk kennen veel bedrijven hooguit de namen van andere partijen. Het ontbreekt echter vaak aan kennis over aanpak, visie en vitale processen van de ander. Op zich niet zo vreemd in een sector die zich pas sinds het invoeren van de nieuwe Aanbestedingswet op prijs-kwaliteit moet richten. Waar veel partijen soms intern nog steeds zoeken naar die kennis, heeft iedereen die ook inzicht heeft in de rest van het deelnemersveld, een voorsprong. Dus verdiep u in de concurrentie en vraag u af waar de verschillen precies zitten en gebruik die kennis bij de eerstvolgende inschrijving.

Jessica van der Burg, inschrijfexpert bij Tenderwise

Reageer op dit artikel