artikel

It’s the economy

bouwbreed Premium

It’s the economy

Velen kunnen zich deze slogan van Bill Clinton nog wel herinneren: ‘It’s the economy, stupid’. En iedereen herinnert zich de klimaatfocus van zijn running mate Al Gore. Economie en duurzaamheid als team.

Ruim een jaar geleden kwamen in de doelen van ons nationale energieakkoord klimaat en economie samen; 1,5 procent energiebesparing per jaar, 14 procent hernieuwbare energie en 15.000 nieuwe banen in 2020. En dat is nog maar de eerste stap. Bij het wel of niet behalen van de doelen wordt er tegenwoordig vooral gesproken over petajoules. Belangrijk, maar zoals Clinton al zei is dat niet het enige. Het aanjagen van onze economie door verduurzamen is een andere invalshoek. Voor dat aanjagen heb je mensen met ideeën (bijvoorbeeld ingenieurs) en ondernemers nodig.

Laten we eens kijken naar warmte. Meer dan de helft van ons energieverbruik bestaat uit warmte. Verduurzamen kan onder andere door besparen en het benutten van restwarmte. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook nog eens geld opleveren. Al is misschien niet iedere businesscase vandaag de dag sluitend, we moeten ook verder kijken. Wat denkt u dat het gaat opleveren als we bijvoorbeeld warmte waar het over is (bijv. in de Eemshaven) niet ongebruikt als koelwater weggooien, maar met schepen gaan verplaatsen naar plekken waar het gebruikt kan worden (bijv. kassengebieden in Flevoland). Dit is een concreet idee van één van onze leden en de techniek is er. Aan de verdere ontwikkeling wordt overigens nu gewerkt. Het lijkt nu nog vergezocht, maar barge containerterminals in het binnenland, zoals in Veghel en Alphen aan den Rijn, waren jaren geleden ook niet denkbaar of levensvatbaar.

En zo hebben Nederlandse ingenieursbureaus talloze ideeën voor zowel industrie als bouw, die wachten om opgepakt te worden. Er zijn ondernemers voor nodig die daarin willen investeren. Dat kunnen mensen zijn die nieuwe business willen starten, maar ook bedrijven die willen investeren in hun toekomstbestendigheid. Wie pakt de telefoon? 070-3141868.

Paul Oortwijn en Henk Jan Visser, NLingenieurs

Reageer op dit artikel