artikel

Innovatie nodig voor gezonde bedrijfstak

bouwbreed

Innovatie nodig voor gezonde bedrijfstak

Opleidings- en kennisinstuten Fundeon en Arbouw zijn de wacht aangezegd. Hierdoor dreigt veel kennis verloren te gaan. Jammer, want zonder kennis geen innovatie en zonder innovatie geen gezonde bedrijfstak.

Nederland als kenniseconomie, dat was de inzet van de politiek enkele jaren geleden. We hebben geen delfstoffen die we kunnen verkopen want het gas raakt op en Groningen stort zo langzamerhand ineen. Bloemen, groenten en zuivel lopen nog wel, de melkpoeder voorop, daar zijn de chinezen zó dol op dat ze hier de voorraden uit de supermarkten opkopen.

Kennis dus als exportartikel om als natie met elkaar toch voldoende te blijven verdienen, leven en overleven. Kennis is ook belangrijk om een klimaat te scheppen voor innovatie. Innovatieve bedrijven vinden zichzelf steeds opnieuw uit en verbeteren voortdurend. Maar om kennis op te doen en te innoveren moet er wel worden geïnvesteerd in toptalenten en goede ideeën en onderwijs. In dit licht bezien viel mijn oog op een artikel in de Volkskrant dat de polderpionier Jaap Haartsen een plekje krijgt in de Amerikaanse National Inventors Hall of Fame, waarin belangrijke uitvinders zijn opgenomen. Weet u nog wat Jaap Haartsen heeft uitgevonden waardoor hij werd uitverkozen?

Jaap heeft de bluetooth uitgevonden waarmee wereldwijd 3 miljard apparaten met elkaar kunnen communiceren. Hij heeft dat niet in Nederland gedaan of voor een Nederlands bedrijf maar toen hij in Zweden bij Ericsson werkte. Hij kreeg de vraag van zijn bedrijf om iets te ontwikkelen waarmee apparaten op korte afstand van elkaar kunnen communiceren. Hoewel het patent op zijn naam staat, heeft vooral Ericsson er veel geld aan verdiend. Jaap Haartsen vraagt zich in het interview af of het in Nederland wel mogelijk zou zijn geweest een dergelijke uitvinding te doen want, zo stelt hij, dat in Nederland niemand de risico’s wil nemen die nodig zijn om een dergelijk project van de grond te krijgen en spreekt zijn ongenoegen uit over de Nederlandse subsidieverstrekking waarbij het niet om de inhoud gaat maar om een mooi verhaaltje dat erbij geschreven wordt. Als er dan na verloop van tijd niets uitkomt, schrijven we weer een nieuw verhaaltje om subsidies binnen te harken. Dat schiet niet erg op!

Haartsen werkt inmiddels voor een Amerikaans bedrijf maar woont weer in Nederland.

Toen ik dit artikel las dacht ik aan parallellen in de bouwnijverheid. Er zit veel kennis, bij marktpartijen en bij branche-instituten maar we doen nog onvoldoende met deze kennis. Sterker nog, in de cao-onderhandelingen in de bouwnijverheid hebben de werkgevers de opleidings- en kennisinstituten Fundeon en Arbouw de wacht aangezet. Formeel worden lopende regelingen tegen het einde van hun looptijd opgezegd om daarna weer opnieuw door te gaan maar nu ligt het anders. Nu dreigt er veel kennis verloren te gaan omdat er geen geld meer beschikbaar wordt gesteld. Ik wil geen mening geven over efficiëntere bedrijfsvoering en zuinig met geld omgaan maar het geheel dichtdraaien van de geldkraan zou betekenen dat deze kennis voorgoed voor de bedrijfstak verloren gaat. Zonder kennis geen innovatie en zonder innovatie geen gezonde bedrijfstak. Ga daar maar eens over nadenken. Hierbij wil ik ook de Governance Code Veiligheid in de bouw niet ongenoemd laten omdat één van de kernwaarden van de code met name de inspanning betreft voor de versterking van opleidings- en scholingsprogramma’s. Vanwege de betrokkenheid van grote aannemers bij de code, mag worden verwacht dat juist zij het voortouw zullen nemen bij het vergroten en borgen van kennis binnen de sector.

Tenslotte nog even dit: in mijn vakgebied, de toegepaste arbeidsveiligheid, merk ik op dat, tot op de dag van vandaag, er in opleidingen van middelbaar tot universitair niveau veiligheid niet of nauwelijks behandeld wordt. Alsof het pas actueel wordt als de mannen en vrouwen van de bouw met hun voeten in de beton staan. Ik pleit daarom ook voor het in de opleidingen brengen van meer veiligheidskundige kennis. Zodat we niet telkens opnieuw het wiel hoeven uitvinden.

Jos Schouten, senior adviseur bij Aboma in Ede

Reageer op dit opinieartikel via Twitter op @abomabv of @CobouwNL

Reageer op dit artikel