artikel

Houten hoogbouw brandveilig?

bouwbreed

Veel mannen houden wel van een uitbundig knetterend kampvuur.

De warmte is prettig, maar de hitte boezemt ook ontzag in. Bij constructieve brandveiligheid ligt de focus vooral op de mogelijk verwoestende kracht van brand. In het geval van houten gebouwen zijn we extra voorzichtig; het brandbare materiaal kan namelijk een bijdrage leveren aan het vuur. Daarom zijn we heel terughoudend in het bouwen van verdiepingsbouw in hout, ook al zijn de constructieve mogelijkheden van bijvoorbeeld laagsgewijs opgebouwd hout (Cross Laminated Timber-CLT) enorm.

Maar is de terughoudendheid terecht? Wanneer hout brandt, ontstaat er namelijk ook een isolerende houtskoollaag. Daarnaast is er de mogelijkheid dat het hout uit zichzelf dooft. Als we een blok hout uit een kampvuur slepen, stopt deze vaak ook met branden doordat de warmteverliezen groter worden dan de energie die vrijkomt bij het verbranden. Wat weegt zwaarder: de brandbaarheid van het hout of het zelfdovende karakter ?

Roy Crielaard, afstudeerder bij de TU Delft met begeleiding van onder meer Effectis en Arup, zocht uit onder welke omstandigheden CLT zelfdovend kan zijn. Eerst testte hij kleine proefstukken CLT in een oven, met verschillende warmteintensiteit en luchtstroming. Hierbij bleek dat wanneer de toegevoegde warmte kleiner was dan 5 kW/m2 en de snelheid van de luchtstroming klei ner was dan 0,5 m/s er bij alle proefstukken zelfdoving optrad. Vervolgens testte hij compartimenten bestaande uit een combi van wanden van CLT en niet-brandbare materialen. Hierbij bleek het van belang hoe dik de gelamineerde lagen waren. Wanneer één laag werd weggebrand tot de lijmlaag, viel deze er vaak vanaf en kon het vuur weer oplaaien.

De belangwekkende conclusie is dat CLT potentie heeft voor zelfdoving, maar er moet nog beter worden uitgezocht welke consequenties de voorwaarden voor zelfdoving in de praktijk hebben. Nog even wachten met het maken vaneen houten Maastoren dus!

Karel Terwel, universitair Docent Constructief Ontwerpen en Constructieve Veiligheid Civiele Techniek, TU Delft

Reageer op dit artikel