artikel

Geschokt

bouwbreed

Geschokt

Ik ben er stil van. Met afgrijzen heb ik de beelden van Nepal op de televisie gezien. Wat een drama. Zo veel slachtoffers, doden en gewonden. Het heeft mij diep geraakt.

Op deze plaats kan ik alleen maar oproepen om met elkaar zo veel mogelijk hulp te bieden, in natura en in geld. Het is goed dat giro555 hiervoor is geopend.

Het is niet voor te stellen hoeveel geweld er tijdens deze beving is uitgeoefend. Hoeveel energie er vanuit de aardkorst is vrij gekomen. Een beving van bijna acht op de schaal van Richter, en dan nog maar iets van elf kilometer onder het oppervlak. Geen wonder dat veel huizen, kantoren, hotels en tempels zijn bezweken onder al dit geweld. Dat heeft echt niet alleen met een andere of minder degelijke bouwkwaliteit te maken.

De aardbeving in Nepal drukt ons tegelijkertijd weer keihard met de neus op de feiten. Hoe belangrijk het is om veilige huizen te bouwen, veilige gebouwen voor de mensen. Gebouwen die gebouwd zijn op de omstandigheden waaraan zij blootgesteld kunnen worden. Die de belastingen kunnen weerstaan die optreden.

En daar zijn opdrachtgevers, ontwerpers én bouwers samen verantwoordelijk voor. Als constructeur realiseer ik mij dat eens te meer bij het zien van al die verschrikkelijke beelden. Ons vak doet er toe. Wij hebben een verantwoording voor de veiligheid van de gebruikers van onze bouwwerken. Met ons ontwerp, en met onze wijze van bouwen bepalen wij hoe een gebouw of een brug zich onder extreme omstandigheden zal gedragen. En dus moeten wij ons vak serieus blijven nemen. Niet even snel een advies geven, maar zorgvuldig adviseren. Wij moeten de tijd en de ruimte nemen die nodig is om tot een verantwoord en veilig ontwerp te komen. En wij moeten de bouwer de ruimte gunnen om een zorgvuldige uitvoering van dat bouwwerk te realiseren.

Johan Galjaard, voorzitter VNconstructeurs

Reageer op dit artikel