artikel

Een doorn in het oog

bouwbreed

Een doorn in het oog
Suzanne van de Kerk

Over het algemeen ben ik positief over de kwaliteit van onze rechtspraak. Maar soms is er een rechterlijke uitspraak die volledig indruist tegen mijn rechtsgevoel.

Een voorbeeld betreft de zaak uit 2012, Knooble BV tegen de Staat der Nederlanden en het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). Hierin wordt door de Hoge Raad bepaald dat verbindende regels (i.c. NEN-normen) die zijn opgehangen onder het Bouwbesluit niet gratis en niet openbaar hoeven te zijn. En dan gaat mijn rechtsgevoel steigeren. Hoe kun je burgers nu aan regels houden waar ze erg lastig kennis van kunnen nemen? Dat is niet rechtvaardig. De Romeinen wisten dat al.

De Algemene rechtsbeginselen zijn de fundamentele opvattingen die behoren tot het wezen van het recht. Het zijn, vaak ongeschreven, rechtsnormen op het meest abstracte niveau. Voorbeelden van zulke normen zijn dat regelgeving toegankelijk (openbaar, gratis, begrijpelijk taal), redelijk, democratisch vastgesteld moet zijn. En op dit niveau gaat het fout bij de via het Bouwbesluit verbindend verklaarde NEN-normen. Van die normen kun je alleen kennis nemen als je ze koopt of gaat inzien bij het NNI. En toch word je als burger geacht deze normen te kennen en je eraan te houden.

Dringende oproep
In het Tijdschrift voor auteur-, media- en informatierecht (AMI 2013/1) is door Elferink een kritische noot bij deze uitspraak geschreven. Daarnaast is er onlangs in het Tijdschrift voor Bouwrecht(TBR 2015/36) een artikel geschreven door Van Rijsewijk en Mans. Ik onderschrijf de dringende oproep uit dit laatste artikel. De politiek is hier aan zet nu de rechtspraak hier duidelijk niet corrigerend kan optreden. De Tweede Kamer zou bij de regering moeten aandringen op openbaarmaking en gratis terbeschikkingstelling van de verbindende NEN-normen. Want als wij deze regels met zijn allen moeten naleven, dan moeten we er ook zonder al te veel moeite kennis van kunnen nemen.

Vicky van Egmond, economisch-juridisch beleidsmedewerker NLingenieurs
Reageer op de column via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL

Reageer op dit artikel