artikel

Commentaar: Innovatie

bouwbreed Premium

Het is een bekend gegeven dat innovaties meestal ontstaan op het snijvlak van disciplines. Logisch, omdat daar mensen met verschillende opleidingen en achtergronden met elkaar communiceren, waardoor ze binnen hun eigen vakgebied anders tegen aloude zaken aankijken.

Door dat out-of-the-box-denken ontstaan dan welhaast vanzelf de innovaties. Mits de ruimte daarvoor wordt gegeven, dat wel.

De meest effectieve methode om innovaties in de kiem te smoren, is het stellen van regels en het ontwikkelen van standaarden. Zij sluiten per definitie mogelijke innovaties uit waarvan niemand het bestaan nog vermoedt. Anders gezegd: standaarden worden per definitie ontwikkeld met de kennis van nu. Vernieuwing is dan onmogelijk.

Directeur renovatie van Heijmans, Ramon van Zijderveld, wijst om die reden terecht op de incongruentie in het denken van de overheid die – kort door de bocht gezegd – roept: alles mag bij nul-op-de-meter als het maar ‘all electric’ is. De gedachte daarachter is nog voorstelbaar; we moeten in Nederland af van de verslaving aan gas waaraan we al decennia lijden. Dat is niet alleen goed voor Groningen, waar de gaswinning dan echt definitief op een laag pitje kan, maar ook voor de Nederlandse economie die minder hoeft uit te geven aan energie-importen uit landen die om geopolitieke redenen minder gewenst zijn als betrouwbare leverancier.

De overheid had iets anders kunnen zeggen dan dat woningen all electric moeten worden, willen ze kunnen voldoen aan nul-op-de-meter. Zij had de voorwaarde kunnen stellen dat een woning gasloos moet zijn. Wellicht had dat gezorgd voor een versnelde overgang naar een waterstofeconomie of naar een energievorm die we nu nog niet kennen. Dat is nu echter uitgesloten.

De overheid doet er daarom goed aan te stoppen met het ontwikkelen van standaarden en zich te beperken tot functionele eisen. Dat is veel beter voor innovaties.

Reageer op dit artikel