artikel

Commentaar: Het kan BTER

bouwbreed

Voor niemand komt de opzegging van de cao bedrijfstakeigen regelingen (BTER) door de werkgevers als een verrassing.

Al decennia lang wordt erover gesproken dat de bouw-cao duur is in vergelijking met concurrerende cao’s, alleen al vanwege de bedrijfstakregelingen.

Inmiddels hebben ontwikkelingen plaatsgevonden in de sector die het probleem alleen nog maar erger hebben gemaakt. Zo heeft de crisis gezorgd voor een leegloop uit de bouw-cao. In enkele jaren tijd is het aantal werknemers dat daarin zit, meer dan gehalveerd naar minder dan 100.000. Het draagvlak voor bedrijfstakeigen regelingen is sterk verwaterd waardoor voor steeds minder werknemers relatief steeds duurdere instituties in stand gehouden moeten worden.

Een hieraan bijdragend effect is de toenemende stroom goedkope buitenlanders die via al dan niet louche uitzenders en detacheerders ons land binnenkomen. Daar valt door bonafide capaciteitsleverende aannemers niet tegen te concurreren met de hoge kosten die zij moeten opbrengen.

Neem daarbij ook nog dat instituties die ooit met de beste bedoelingen zijn opgericht, de neiging vertonen om hun werkterrein uit te breiden en dus meer te groeien dan voor hun primaire taken noodzakelijk is. In goede tijden zullen slechts weinigen zich daar druk over maken, maar in tijden dat de knip minder gevuld is, wel een probleem.

Het is dus niet meer dan logisch dat de cao BTER wordt gebruikt als breekijzer om de taken en organisatie van die taken tegen het licht te houden. Het kan en mag zeker niet de bedoeling zijn om alle goede doelen die ooit beoogd waren en nog steeds gelden, op de schroothoop te gooien. Maar met bekijken of het anders, efficiënter en effectiever kan, is niets mis. Dat daarbij wellicht paritaire organisaties sneven of in ieder geval moeten afslanken, hoort daarbij. Daar moeten ook de bonden niet moeilijk over doen.

Reageer op dit artikel