artikel

USB-poortje

bouwbreed Premium

USB-poortje

Naast een te duur betaalde keynote speaker die zichtzelf veel interessanter vond dan alle gasten in de zaal, zat er ook een duurzame ‘stroomversneller’ op het podium.

Met gesuggereerd idealisme maakte hij van zijn eigen tegenstrijdige performance één groot leugensterspotje. Zijn installatiebedrijf was intelligent, dacht extreem mee met de opdrachtgever en wist efficiënte investeringen door de opdrachtgever om te zetten in comfortverbetering en kostenbesparingen. Wat hem betreft was er in de toekomst helemaal geen energiemeter meer nodig. Toen er vanuit de zaal een vraag kwam waarom zijn monteurs in de bouw ‘s winters in alle vroegte dikke kabels uitrolden om de energieverslindende breedstralers te ontsteken en ‘s zomers om drie uur in de middag hun gereedschap bij elkaar zochten om te vertrekken, viel het even stil op het podium. Het werd nog stiller toen bekend werd dat elke monteur van hem in een eigen bedrijfsbusje toerde en dat wekelijks zijn afvalcontainer vol stukken buis, kabels en restanten luchtkanalen geledigd moest worden.

Duurzaamheid moet niet over nul-op-de-meter gaan maar over verbrassen, respect en nederigheid. De achterafborrel tijdens het minisymposium viel niet goed. Hij bezorgde mij ’s nachts visioenen over de duurzaamheid van mijn eigen leven. In mijn droom fantaseerde ik namelijk dat het christelijk sacrament van de ziekenzalving voorafgaande aan mijn sterven, werd vervangen door een back-up operatie.

Middels een aansluiting op een USB-poortje, dat jaren geleden al eens achter mijn rechteroor was geplaatst, werd via een kabeltje mijn gehele kunnen, denken en doen getransplanteerd naar een laptop. Aan dat data-konvooi kwam maar geen einde, een goede reden om wakker te worden en te beseffen dat dood gaan de grootste verkwisting is die er bestaat. Een leven lang voor de kat zijn viool energie steken in het verrijken van de geest, emoties verzamelen en het opslaan van herinneringen. En dat alles om uiteindelijk tot duurzaam stof weder te keren.

Harry Verhoeven, Studio Eyckehorst

Reageer op dit artikel