artikel

Parketperikelen, een technisch tiktakspel

bouwbreed Premium

Parketperikelen, een technisch tiktakspel

Een aannemer vergoedt onder protest aan zijn klant ruim 69.000 euro voor schade aan een parketvloer. Daarna vraagt hij de Raad van Arbitrage te bepalen wie verantwoordelijk is – de onderaannemer en/of de klant – en dus voor de kosten moet opdraaien.

Een hoofdaannemer krijgt eind 2010 de opdracht tot renovatie van een kantoorgebouw in Utrecht. Onderdeel daarvan is het aanbrengen van een parketvloer van kopse blokjes op een anhydriet dekvloer, waarbij ook oude tapijtvloerafwerking verwijderd moet worden. De hoofdaannemer schakelt voor de vloerwerkzaamheden een onderaannemer in. Die besteedt het weer uit aan een parketteur.

De oplevering van het gebouw, met parketvloer en al, vindt plaats op 25 maart 2011. Daarna gaat het mis. In mei treedt naadvorming op, die volgens hoofd- en onderaannemer vanzelf moet verdwijnen. Begin augustus echter zet de vloer uit en wel zover dat hij plaatselijk opbolt en loskomt. Wanden en kasten raken ontzet, deuren kunnen niet meer open of dicht.

Relatieve luchtvochtigheid?

Vervolgens ontstaat er een technisch getint tiktakspelletje tussen partijen, met opeenvolgende en elkaar tegensprekende onderzoeken door deskundigen van allerlei pluimage. We vatten de essentie voor u samen. Onderaannemer, parketteur en lijmleverancier wijten het loslaten aan de relatieve luchtvochtigheid (RV). Die zou eerst te laag en daarna te hoog zijn geweest. Bij een normale RV was er niets gebeurd. Hoe dan ook gaat het om een van buiten komende oorzaak, waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn. Welnee, stelt de opdrachtgever, er is onvolledig en op oude lijmresten gelijmd.

De opdrachtgever laat in februari 2012 de parketvloer vervangen door een van pvc en vraagt de kosten (69.050 euro) terug van de hoofdaannemer. Die betaalt, maar onder protest, en stapt naar de Raad van Arbitrage. De Raad mag zeggen waar het aan gelegen heeft. Maar hij wil zijn geld terug. Van de opdrachtgever, als het ligt aan de RV. Van de onderaannemer, als er sprake is van ondeskundig werk. Of van beiden, als het om een combinatie van factoren gaat. Deze inzet maakt de zaak niet alleen technisch, maar ook juridisch interessant. Vrijwaring, waarbij een opdrachtgever een aannemer op schade aanspreekt en die aannemer vervolgens binnen dezelfde procedure de onderaannemer aanspreekt, komt vaker voor. In dit geval, met de hoofdaannemer ‘in het midden’ als eiser, zou je haast van ‘indirecte vrijwaring’ kunnen spreken.

Huzarenstukje

De arbiters staan voor een huzarenstukje. Zo kan de vloer zelf inmiddels niet meer onderzocht worden. Ook de luchtvochtigheid kan niet met terugwerkende kracht gemeten worden

Op basis van onder andere enkele bewaard gebleven stukken van de vloer, foto’s, de diverse rapporten en verklaringen op de zitting weten ze echter toch tot hun salomonsoordeel te komen.

Kopshout parket is vochtgevoeliger dan parket van langshouten stroken. De hechttreksterkte is dan van groot belang. De arbiters concluderen echter dat er niet ‘vol en zat’ is verlijmd en dat bovendien de oude lijmlaag grotendeels is blijven liggen. De onderaannemer kan zijn bewering dat er positieve hechttreksterktemetingen zijn verricht, niet onderbouwen. Dat de dekvloer maar beperkt is losgekomen, is ook een aanwijzing dat er eerder sprake is van onvoldoende hechting dan van overmatige luchtvochtigheid. Al met al oordelen de arbiters dat er sprake is van een uitvoeringsfout. De opdrachtgever treft geen blaam.

Daarmee is de vraag aan bod of de hoofdaannemer aan mag kloppen bij de onderaannemer. Die verweert zich nog met enkele juridisch-technische argumenten, maar tevergeefs. Hij moet de schade aan de hoofdaannemer vergoeden, de arbitragekosten van 9000 euro betalen en 4950 euro bijdragen aan de juridische kosten van de hoofdaannemer. Die laatste moet op zijn beurt ook 4950 euro voor rechtsbijstand vergoeden aan de opdrachtgever.

Ton Hesp

Vonnissen van de Raad van Arbitrage zijn vaak interessant voor een breder publiek dan alleen de partijen die bij het geschil betrokken zijn. In deze rubriek wordt elke maand een zaak van de Raad besproken.

Reageer op dit artikel