artikel

Herziening verrekenprijs

bouwbreed

Aannemers stellen zich bij over- of onderschrijding van verrekenbare hoeveelheden met meer dan 10 procent veelal op het standpunt dat zij op grond van paragraaf 39 lid 2 UAV recht hebben op herziening van de verrekenprijs.

Aannemers stellen zich bij over- of onderschrijding van verrekenbare hoeveelheden met meer dan 10 procent veelal op het standpunt dat zij op grond van paragraaf 39 lid 2 UAV recht hebben op herziening van de verrekenprijs. Duidelijke nuancering van dit standpunt is op zijn plaats.

Als aangetoond wordt dat daadwerkelijk sprake is van over- of onderschrijding van de verrekenbare hoeveelheid met meer dan 10 procent, moet de aannemer daarnaast nog aantonen dat zijn begrote eenheidsprijs te laag dan wel te hoog blijkt te zijn. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft deze tweede hindernis nog maar eens bevestigd in een uitspraak in hoger beroep van 3 februari 2015 met zaaknummer 71.940.

In die uitspraak stond niet ter discussie dat sprake was van overschrijding van de verrekenbare hoeveelheid met meer dan 10 procent. Opdrachtgever stelt echter dat de te lage verrekenprijs niet eerst naderhand is gebleken, maar dat de verrekenprijs al van begin af aan te laag was. Opdrachtgever toont ook aan dat hij de aannemer daar direct na aanbesteding al op had gewezen. Verder erkent aannemer in de procedure dat zijneenheidsprijs bij aanbesteding beduidend lager (circa 32 procent) lag dan de marktconforme prijs.

Arbiters overwegen dat voor een geslaagd beroep op paragraaf 39 lid 2 UAV de verrekenprijs naderhand te laag moet blijken. Geoordeeld wordt dat aannemer niet heeft aangetoond dat de verrekenprijs te laag is gebleken als gevolg van de overschrijding van de verrekenbare hoeveelheid. De verrekenprijs was naar het oordeel van arbiters al bij het aangaan van de overeenkomst kennelijk te laag en is door aannemer weloverwogen geoffreerd. Het beroep van aannemer op paragraaf 39 lid 2 UAV wordt dan ook afgewezen.Vera Balvers, advocaat bij Severijn Hulshof 

Reageer op dit artikel