artikel

Geld genoeg en nu?

bouwbreed Premium

Geld genoeg en nu?

Mede door het grootschalige programma van de Europese Centrale Bank komt er veel geld in de reële economie.

Syntrus Achmea gaat een deel van haar staatsobligaties verkopen om nog actiever te worden op de hypotheekmarkt. Er valt daar namelijk veel meer geld te verdienen, gaf bestuursvoorzitter Henk Jagersma onlangs aan. Particuliere beleggers komen op hun beurt met geld op de markt om te beleggen in aandelen en vastgoed en woningcorporaties hebben, ondanks de verhuurdersheffing, door kostenverlagingen enerzijds en huurverhogingen anderzijds, in korte tijd hun balansen weer aardig weten op te poetsen.

Tel daarbij op de ombuiging van geldstromen (energiegelden niet meer door de schoorsteen) en de conclusie is helder: er is geld genoeg om te investeren in de woningmarkt. De vraag is echter of we dat geld ook zinvol en dus duurzaam besteden? Hebben wij als branche wel scherp voor ogen wat de behoeften van de huidige woonmarktfinanciers zijn? Immers, als de beschikbaarheid van geldmiddelen niet langer meer het probleem is worden andere parameters relevanter. Natuurlijk, het rendement blijft voor investeerders altijd belangrijk, maar wat kunnen wij hen bieden als het gaat om bijvoorbeeld risicospreiding, geografische spreiding, integrale design, build & maintenance-ideeën en een betere dienstverlening?

In een maatschappij die zich aan het heruitvinden is en langzaam groeit naar een situatie waarin er mogelijk een overschot aan energie en geld is, hebben wij als branche de verantwoordelijkheid om op deze vragen de juiste antwoorden te geven. De kernvraag daarbij is hoe we op deze nieuwe werkelijkheid anticiperen. Laten we eerlijk zijn, het is toch weer eens iets anders om over na te denken. Zeker na al dat gedoe over bezuinigingen en het schrappen in de budgetten. Toch?

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel