artikel

(Fijn)stof tot nadenken

bouwbreed

Een nieuwe baan bracht me onlangs in de wereld van het fijnstof. Het bestaan van de fijnstofproblematiek was me bekend, maar een kleine verdieping deed me beseffen dat deze materie behoorlijk deprimerend en confronterend is.

Ik neem u even mee. Fijnstof bestaat uit deeltjes, kleiner dan 10 micrometer (PM10), die in de lucht zweven. Inademing ervan kan leiden tot serieuze gezondheidsproblemen, doordat de deeltjes diep in de longvaten en zelfs in de bloedbaan terecht kunnen komen. De WHO schat dat wereldwijd 1,4 procent van de sterfgevallen kan worden toegeschreven aan fijnstof en dat 90 procent van de Europese stedelingen aan een verhoogde concentratie wordt blootgesteld.

Alarmerende patronen

De bron varieert, de meest onschuldige deeltjes hebben een natuurlijke oorsprong, bijvoorbeeld zeezout. De grote boosdoeners, de deeltjes van 2,5 micrometer (PM2,5) en kleiner, blijken voornamelijk te worden veroorzaakt door de mens, als gevolg van industriële en chemische processen en het verkeer. Een blik op een Nederlandse kaart met de gemiddelde dagwaarden van fijnstofconcentraties doet niet direct alarmbellen rinkelen. Ga je echter inzoomen, dan ontstaan alarmerende patronen. Met name rond snelwegen is de concentratie schrikbarend hoog. Zeker wanneer je weet dat 10 procent van de bevolking in de buurt van snelwegen woont en dat een nog veel groter percentage dagelijks rijdt, werkt of naar school gaat in deze gebieden.

Voor Nederland is als gevolg van chronische blootstelling geschat dat de levensduur met gemiddeld circa één jaar wordt verkort bij de huidige PM10-concentraties. Andersom geredeneerd betekent dit een gemiddelde levensduurverlenging van negen dagen bij elke microgram per kuub reductie. Voor PM2,5 is de winst geschat op 21 dagen levensduurverlenging bij eenzelfde reductie. Aangezien mensen grofweg 90 procent van hun tijd binnen doorbrengen, lijkt het een logische stap juist in gebouwen de fijnstofconcentraties te minimaliseren. Dan is er (binnen) geen vuiltje aan de lucht.

Roel Gijsbers, ENS Europe Bouwtechnoloog & productontwikkelaar

Reageren op deze column? Dat kan via redactie@cobouw.nl of op Twitter via @CobouwNL

Reageer op dit artikel