artikel

Erfpacht Amsterdam melkkoe en hoofdpijndossier

bouwbreed

Erfpacht Amsterdam melkkoe en hoofdpijndossier
FOTO: MARK PRINS

In Amsterdam heeft een groot aantal erfpachters zich succesvol verenigd in een belangenvereniging: de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (beter bekend als SEBA).

In Amsterdam heeft een groot aantal erfpachters zich succesvol verenigd in een belangenvereniging: de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (beter bekend als SEBA). Al jarenlang strijdt SEBA tegen het Amsterdamse erfpachtsysteem waarin in feite iedere vijftig jaar opnieuw de grondwaarde moet worden betaald, waar de canon op een extreem ingewikkelde manier kan worden herzien en tot verrassing van de erfpachter zomaar twintig keer zo hoog kan worden vanwege de gestegen grondwaarde.

Ook banken zijn geen fan van het Amsterdamse erfpachtstelsel waardoor financiering en dus ook verkoop van erfpachtrechten soms lastig is. Aan de andere kant levert erfpacht de gemeente Amsterdam jaarlijks zo’n 200 miljoen euro aan inkomsten op, dat is net zoveel als alle inkomsten uit gemeentebelastingen. Ziedaar de spagaat voor de Amsterdamse politiek.

Canonherzieningen

Na hun jarenlange strijd tegen erfpacht – met rechtszaken en politieke lobby met het adagium “we zijn niet tegen erfpacht maar mag het alsjeblieft eenvoudiger en eerlijker” – heeft SEBA een belangrijke overwinning geboekt. De Amsterdamse politiek heeft besloten over te gaan van het stelsel van ‘voortdurende erfpacht’ met tijdvakken van vijftig jaar en de verfoeide canonherzieningen naar een stelsel van ‘eeuwigdurende erfpacht’ waarbij eenmalig de grondwaarde wordt bepaald en een vaste canon wordt vastgesteld die nog slechts wordt verhoogd met de inflatie. Ook kan de betaling van de canon voor eeuwig worden afgekocht. Deze stelselwijziging geldt zowel voor woningen als voor commercieel vastgoed. Op 10 februari is het College van B&W akkoord gegaan met de contouren van dit nieuwe stelsel. Het komende jaar zal worden besteed aan de uitwerking.

Waardebepaling

Die uitwerking zal met argusogen worden bekeken. Amsterdam heeft zo’n 250.000 erfpachtcontracten waarvoor de gemeente een overgangsregeling ontwerpt waar erfpachters vrijwillig gebruik van kunnen maken. Het heetste hangijzer is de bepaling van de waarde van de grond van eeuwigdurende erfpacht. Veel erfpachters hebben al jarenlang canon betaald of de canon afgekocht tot ergens halverwege deze eeuw en zullen niet erg genegen zijn nóg een keer (extra) te betalen. De gemeente is juist stellig van mening dat de grondwaarde van eeuwigdurende erfpacht hoger ligt dan de grondwaarde van voortdurende erfpacht en dus dat er wél extra moet worden betaald. De hete aardappel is nu doorgeschoven naar een ‘grondwaardecommissie’ van drie professoren onder leiding van Tom Berkhout (Nyenrode) die zich het komende half jaar over de kwestie zal buigen. Op voorhand lijkt de uitkomst van de grondwaardediscussie het succes van het nieuwe stelsel te gaan bepalen maar één ding is zeker: op korte termijn zal het er door de parallelle stelsels juist níet eenvoudiger op worden.

Niels van Tamelen, advocaat bij Boekel de Nerée, gespecialiseerd in huurrecht, (ruimtelijk) bestuursrecht, erfpacht, overheidsaansprakelijkheid en goederenrecht

Reageren op dit artikel? Mail naar redactie@cobouw.nl of op Twitter via @CobouwNL
 

Reageer op dit artikel