artikel

Denktank noodzakelijk voor bouwagenda 2040

bouwbreed

Denktank noodzakelijk voor bouwagenda 2040

Met een nieuwe denktank wil Mick Eekhout de rol van de bouw onderzoeken tot 2040. Want de branche is nog lang niet uit het dal en moet innovaties wellicht in heel andere hoeken zoeken.

De denktank gaat inventariseren aan wat voor gebouwen, infrastructuur en omgeving in 2040 behoefte is. Daarvoor moeten volgens de hoogleraar Productontwikkeling, die vandaag afscheid neemt van de TU Delft, existentiële vragen worden gesteld. Hoe willen we veiligheid waarborgen, een gezonde omgeving creëren, hoe maken we onze gebouwen geschikt voor eenpersoonshuishoudens en een vergrijzende bevolking? Moet per se iedereen een eigen auto hebben? Gaan we onze keukens en badkamers leasen van de energiemaatschappijen?

In een symposium dat Eekhout vorig jaar voor de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen organiseerde, nam hij al een voorschot op die discussie. Met een denktank van ontwerpers, bouwers, financiers, sociologen, voedseldeskundigen en andere experts wil hij echt een bouwagenda tot 2040 opzetten. Bouwend Nederland, de Bouwcampus en een reeks andere partijen zegden al hun medewerking toe.

Er is een structuurvisie Randstad 2040, weet Eekhout, maar die werd gelanceerd nog geen week voordat in 2008 Lehman Brothers omviel. Het woord krimp kwam er niet in voor. Daarna zag de wereld er definitief anders uit. “Hoe graag we elkaar ook wijsmaken dat de bouw opkrabbelt, ik geloof er nog niets van. Er is geen investeringslust in gebouwen. We zijn al zo diep gezakt dat elke opleving wordt toegejuicht.”

Ook maakt hij zich zorgen over het innovatief vermogen van de sector. “Iedereen is met zijn eigen gebiedje bezig en probeert angstvallig zijn mensen aan het werk te houden. Niemand kijkt naar het grote geheel. Een programma als de Stroomversnelling is, hoe groot en ambitieus ook, te beperkt. Het gaat over nog geen 1,5 procent van de bestaande woningvoorraad.

Met zijn vertrek als hoogleraar is de bouw nog niet af van de aannemerszoon met zijn scherpe pen die zich graag overal mee bemoeit. Eekhout neemt ook geen afscheid van zijn bedrijf Octatube. Hij hecht aan zijn boegbeeldfunctie. “Je kunt wel roepen dat het anders moet, maar dan moet je dat ook laten zien. Met Octatube verdubbelden we in de crisisjaren in omzet en personeel. Vooral opdrachtgevers in het buitenland wisten ons te vinden vanwege ons extreme specialisme: innovatieve constructies met staal, glas, karton en composiet. Binnenkort bouwen we een fabriekshal. Het kán in deze tijd, maar je moet de markt opzoeken en uitdagen.”

Lees verder: Interview met Mick Eekhout

Reageer op dit artikel