artikel

Dan de Denen … !

bouwbreed

Dan de Denen … !

Op het gebied van past performance is van alles aan de hand. Ervaring uit het verleden laten meetellen bij aanbestedingen. Logischer kan haast niet. Want het werkt twee kanten op. De opdrachtgever weet dat hij een goede partij treft. En de ondernemer weet dat hij goed moet presteren om in de toekomst opnieuw kans te maken.

Toch komt het maar mondjesmaat van de grond. Initiatieven te over, hoor. Met longlists en shortlists. Met beoordelingsformulieren en gesprekken. Eenzijdig of tweezijdig. Kopgroep of volgers. Het is er vooralsnog allemaal niet duidelijker op geworden.

Nee, dan de Denen. De overheid concludeerde in 2002 dat er veel problemen waren bij het aanbesteden van werken. De kwaliteit viel tegen en de sector was weinig innovatief. De reden: weinig prikkels bij partijen om een goede prestatie neer te zetten. Een beetje hetzelfde gevoel als in Nederland in die tijd. Alleen was in Denemarken drie jaar later al een past performanceregeling in de wet vastgelegd. Overeengekomen tussen bedrijfsleven en overheid. En verplicht toe te passen bij alle publieke aanbestedingen. Met een meting op veertien belangrijke punten. Inclusief standaard beoordelingsformulieren voor alle aannemers met tien mensen of meer in dienst. En vastlegging in een centrale database.

Ideaal? Vast niet. Maar wel uniform. En het werkt ook. Zo zeer zelfs, dat in 80 procent van de private aanbestedingen de database vrijwillig wordt gebruikt. Is de Deense bouwsector er nu écht door gewijzigd? Dat weet ik niet. Maar één punt hebben ze in elk geval voor op Nederland: tien jaar minder aan discussies en praatgroepjes.

Volgende week zijn de verkiezingen. Welke partij biedt dergelijke, daadwerkelijke, Deense daadkracht?

Joost Fijneman, hoofd Bouwend Nederland Advies

Reageer op dit artikel