artikel

Commentaar: Uitbuiting

bouwbreed Premium

Uitbuiting van buitenlandse werknemers en concurrentie op arbeidsvoorwaarden is weer iets teruggedrongen dankzij een uitspraak van de Utrechtse rechter in kort geding.

De rechter deed uitspraak in de zaak rond de Portugese en Engelse bouwvakkers die via uitzender Rimec werkten aan de A2-tunnel Maastricht. De dumping van goedkope arbeidskrachten uit lagelonenlanden in de Europese Unie is al jaren een doorn in het oog van de vele bedrijven die zich keurig aan de bouw-cao houden. Zij zijn door dergelijke praktijken niet in staat te concurreren.

Niet alleen in Nederland, ook in andere Europese landen wordt inmiddels ingezien dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden één van de nadelen is van de Europese interne markt. Natuurlijk is die op zich goed voor de economie en voor de mogelijkheden van dienstverleners en werknemers om gemakkelijk over de grens te kunnen opereren. Maar de ontwrichtingen op de nationale arbeidsmarkten door allerlei vormen van schijnconstructies wegen niet op tegen de voordelen.

In Nederland doet minister Lodewijk Asscher zijn uiterste best om met wetgeving, in dit geval de Wet aanpak schijnconstructies, de negatieve kanten te bestrijden. Aangezien die wet nog door de Eerste Kamer moet, is het afwachten of zij het tij kan helpen keren. Positief is nu wel dat een Nederlandse rechter met zijn uitspraak over toepassing van de bouw-cao een begin maakt met het creëren van een gelijk speelveld en een halt toeroept aan het concurreren op arbeidsvoorwaarden. 

Nog belangrijker is een Europese aanpak, die onder meer ook Frankrijk ambieert. Asscher heeft al aangekondigd tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU (eerste helft 2016) herziening van de Detacheringsrichtlijn topprioriteit te maken. Dat is goed. Daarbij moet wel bedacht worden dat het er niet om gaat buitenlanders te weren van de arbeidsmarkt, maar dat de inzet is ze voor hetzelfde werk hetzelfde loon te geven. Dat is ook precies wat Asscher wil.

Lees ook: Voor werk A2 geldt bouw-cao

Reageer op dit artikel