artikel

Blog: Help, een vechtcontract!

bouwbreed Premium

Blog: Help, een vechtcontract!

De huidige bouwpraktijk verloopt rampzalig. De hele sector praat over samenwerken, maar vecht intussen elkaar de tent uit. Zowel grote als kleine bouwprojecten verlopen stroef, met gedoe, meerwerk en rechtszaken. Bouwers houden elkaar en zichzelf in een wurggreep door prijsduiken, knijpen en vechtgedrag. Waarom?

Dit onderwerp is voor mij aanleiding een boek te schrijven, dat eind dit jaar zal verschijnen via Cobouw/BIM Media. Aan de orde komen de rampenprojecten, de succesformules en de mogelijke oplossingen. Wie wil me helpen deze ambitie waar te maken en de onderste steen boven te krijgen? Ik krijg namelijk nog steeds geen vinger achter het waarom van deze praktijk! Natuurlijk, bouwers willen de portefeuilles gevuld en de mensen aan het werk houden, maar prijsvechten is een korte termijnstrategie die nu al jaren voortduurt.

Het hardste heb ik mensen uit de bouwpraktijk nodig die willen vertellen over waarom, wanneer, bij welke projecten wel of juist niet en wie dat beslist. ‘Benen op tafel’ (dus mét bronbescherming en niet herleidbaar) is bespreekbaar, want bijna iedereen lijkt dicht te klappen als ik er rechtstreeks naar vraag. Waarom ligt het zo gevoelig?

De Botlekbrug, de Tweede Coentunnel en de A4 Midden Delfland zijn stuk voor stuk in het oog springende mega-klussen. Alleen al bij dat eerste project dreigt een verlies van 252 miljoen euro voor de bouwcombinatie. Deze – maar eigenlijk bijna alle – bouwprojecten worden namelijk gedomineerd door prijsvechten.

 

De Botlekbrug bij het bereiken van het hoogste punt. Foto: Ingrid Koenen.

Opdrachtnemers schrijven consequent veel te laag in en houden een cultuur van duiken en vechten in stand. “Onderaannemers zijn daarvan echt de dupe”, concludeerde Stichting Marktwerking Installatiebranche, de aanbestedingswaakhond van de installateurs onlangs in deze krant. “De markt doet het zichzelf aan, maar de opdrachtgever heeft best mogelijkheden om in te grijpen en misstanden te voorkomen.”

De ellende is het meest zichtbaar bij de grote projecten, maar alle bouwprojecten kampen met de gevolgen van lage inschrijfprijzen, verdringing en uitknijpgedrag. Het aantal faillissementen was zelden zo hoog en ook het midden- en kleinbedrijf heeft grote moeite het hoofd boven water te houden. Geld voor innovatie of andere ‘extra’s’ is er niet, want alles draait om kostenbeheersing.

Het bizarre fenomeen om met extreem lage prijzen te werken, heeft zijn weerslag op de kwaliteit, de samenwerking en het belabberde imago van de bouw. De aannemer die de opdracht binnensleept, wacht de loodzware taak om de klus met zo min mogelijk verlies af te sluiten. Wie, waarom en bij welke projecten gebeurt het.

Wie wil een boekje opendoen?

Luister ook naar mijn oproep via MKB-Radio vanaf minuut: 40.10

Tip me (ik bel terug als je een telefoonnummer achterlaat) via mail: i.koenen@cobouw.nl

 

Ingrid Koenen, journalist Cobouw 

Reageer op dit artikel