artikel

Wie is aansprakelijk?

bouwbreed

Op grond van de wet is de hoofdaannemer aansprakelijk jegens zijn opdrachtgever voor tekortkomingen van de door hem ingeschakelde onderaannemer.

De wettelijke regeling kent niet de tweedeling tussen een voorgeschreven en niet voorgeschreven aannemer zoals in de UAV 2012 is opgenomen. In de UAV is sprake van een voorgeschreven onderaannemer wanneer de opdrachtgever de keus voor de onderaannemer heeft bepaald. Schiet deze voorgeschreven onderaannemer tekort, dan kan de opdrachtgever niet meer van de hoofdaannemer vorderen dan de hoofdaannemer contractueel van zijn onderaannemer kan vorderen. Kortom, op grond van de UAV 2012 is de hoofdaannemer tot op zekere hoogte beschermd tegen fouten van de voorgeschreven onderaannemer.

Zijn de UAV 2012 niet van toepassing dan geldt deze regeling niet. De wet sluit aan bij de regeling voor het inschakelen van hulppersonen. De hoofdaannemer is op gelijke wijze aansprakelijk voor fouten van zijn onderaannemer als voor zijn eigen fouten.

Uit een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2014:6826) volgt dat in geval van bijzondere omstandigheden van deze hoofdregel afgeweken kan worden. De hoofdaannemer had een volledig uitonderhandelde overeenkomst met een onderaannemer voorgelegd gekregen van opdrachtgever met het verzoek die ‘onder zich te nemen’. De selectie van de onderaannemer, de onderhandelingen over de werkzaamheden, te gebruiken materialen, prijs en begin- en opleverdatum waren verricht door de architect van opdrachtgever. De rechtbank oordeelde dat de architect, die ook als directievoerder had opgetreden, met zijn expertise de zorgvuldige selectie waartoe eigenlijk de hoofdaannemer op grond van de wet gehouden was, namens de opdrachtgever had overgenomen. Onder deze bijzondere omstandigheden is de hoofdaannemer ook op grond van de wet niet aansprakelijk voor de fouten van de voorgeschreven onderaannemer.Mr. Susanne van de Pest, Severijn Hulshof Advocaten

Reageer op dit artikel