artikel

Wetenschapsagenda en de bouw

bouwbreed Premium

Wetenschapsagenda en de bouw

Het is nog geen 3,5 jaar geleden dat de Nederlandse wetenschapsagenda werd vastgesteld. Daarin zijn de belangrijkste onderwerpen beschreven waarop Nederland wil inzetten met ziijn onderzoek om daarin internationaal te excelleren.

De bouw komt in geen van de 49 onderwerpen voor. In de huidige topgebieden ook al nauwelijks. Slechts in één subonderwerp, namelijk ‘Energie in de gebouwde omgeving’ mogen we een beetje meedoen. Op 25 november 2014 publiceerden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (ministerie van OC&W) een nieuw plan, ‘Wetenschapsvisie 2025, keuzes voor de toekomst’, om alle publieke onderzoekgelden van 625 miljoen euro, die nu via NWO en via haar technische sectie STW worden verdeeld, op een nieuwe, publieke leest te schoeien. De gevestigde orde ontploft. De vorige leest van de topgebieden, ingezet door het ministerie van EZ, heeft het minder dan vier jaar uitgehouden.

Gaan we met dit nieuwe getij alsnog proberen invloed op het onderzoek te krijgen? Is er in de bouw überhaupt onderzoek & ontwikkeling nodig? Zouden de bouwonderzoeksleiders dan niet bij elkaar gaan zitten om gezamenlijk een onvermijdelijk onderzoeksplan voor de bouw te ontwikkelen? De energetische opgave voor de bestaande gebouwde omgeving is gigantisch. Van de nationale energie wordt 40 procent erin gespendeerd. Voormalig minister Cramer heeft verordonneerd dat nieuwe woningbouw vanaf 2020 energieneutraal moet worden opgeleverd. De eisen aan renovatie zullen volgen. Energieneutrale hoogbouw lijkt een onmogelijke opgave. Minister Blok heeft de woningcorporaties de zware schuld van Vestia op de schouders gelegd. De eisen zijn hoog en de prijs staat onder zware druk.

Waar zijn de slimme onderzoeksrakkers die energiezuinigheid weten te optimaliseren, zodat men voor 105.000 euro een energiezuinige nieuwbouwwoning kan bouwen? En zodat er efficiënte energetische upgradings gemaakt kunnen worden bij renovaties. Kunnen academische productontwikkelaars, bouwers en producenten met elkaar optrekken om nieuwe toekomsten te ontwikkelen die voorheen onmogelijk leken? Kunnen ‘academia’ en ‘industry’ samen optrekken?

Mick Eekhout, hoogleraar TU Delft en directeur Octatube

Reageer op dit artikel