artikel

Vraag aan de aanbesteder

bouwbreed

Vraag aan de aanbesteder

Vandaag heb ik de zoveelste aanbesteding op basis van best value procurement (bvp) op mijn bureau liggen. Althans, de zoveelste poging daartoe.

In negen van de tien aanbestedingen die een bvp-aanpak pretenderen, is er sprake van een mixvorm. Er wordt aangegeven dat het om een bvp-procedure gaat, maar er wordt niet om anonimisering gevraagd, of de kansen moeten bij de prijs zijn inbegrepen, of er wordt niet aangegeven dat het om risico’s buiten de invloedsfeer ligt. En zo zijn er nog legio voorbeelden.

De vraag is of een dergelijke mixvorm wel zo bevorderlijk is als gedacht.

Want wat gebeurt er wanneer u een bvp-label op de aanbesteding plakt? De ervaren inschrijvers pakken dan meteen het bvp-handvest erbij en gaan aan de slag. De onervaren inschrijvers hebben echter geen idee waar u het over heeft en zullen alleen de instructies opvolgen die in het aanbestedingsdocument staan.

Het gevolg: twee soorten inschrijvingen die eigenlijk niet met elkaar te vergelijken zijn. Grappig genoeg voldoet de onervaren inschrijver eigenlijk het meest aan het gevraagde. Alleen is het niet ondenkbaar dat dat door de beoordelaars niet zo wordt gezien. Zij kennen de beginselen van het bvp vaak wel, en zullen het manco van de onervaren inschrijver wellicht zwaar mee laten wegen. Als de ervaren inschrijvers er over nadenken, zullen zij ook achter hun oren krabben en vragen stellen. Alleen hebben zij naar aanleiding van het woord bvp de hele procedure vaak al helemaal ingevuld. De onervaren partijen ontbreekt het vaak aan inzicht in de reikwijdte van het bvp onderdeel om er vragen over te stellen. Ultieme verwarring en een alles behalve level playing field is het gevolg. Dus aanbestedende diensten, alstublieft: beschrijf heel nauwkeurig hoe u bvp interpreteert en inzet en wat u dus van inschrijvers verwacht. Alleen het woord bvp als uitleg volstaat niet.

Jessica van der Burg, inschrijfexpert bij Tenderwise

Reageer op dit artikel