artikel

Vitaliteit als element in de bedrijfsvoering

bouwbreed Premium

Vitaliteit als element in de bedrijfsvoering

Februari is de maand van de vitaliteit. Althans, dat heeft de BFBN voor de leden uitgeroepen. Een initiatief dat wellicht ook voor andere bouwgerelateerde sectoren navolging verdient. Voor de bouw en de toeleveranciers van de bouw is vitaliteit immers een cruciaal thema.

Vitaliteit op de werkvloer is de katalysator voor het optimaal functioneren van medewerkers en teams en voor hun duurzame inzetbaarheid en professionele enthousiasme. Aandacht voor een gezondere leefstijl levert medewerkers op die fitter zijn, beter presteren en meer zin hebben in hun werk. Aandacht voor verzuim en preventie zijn dan ook van groot belang. Het zijn bekende aspecten voor elk zich respecterend bedrijf. Of zouden dat moeten zijn. Maar vaak is niet goed duidelijk op welke praktische wijze vitaliteit een integraal onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering.

Er zijn drie hoofdpijlers te onderscheiden voor een gezonde leefstijl: goede voeding, werkdruk en de fysieke belasting en gezond bewegen.

Gezonde voeding op het werk stimuleert veilig, vitaal en met plezier werken. Ongezond en onregelmatig eten leidt daarentegen tot een verminderd uithoudings- en reactievermogen, energiedips en een verlaagde alertheid. Hierdoor maken medewerkers sneller fouten en zijn ze minder productief. Een normaal gewoon voedingspatroon is voor veel medewerkers niet meer zo gewoon. We eten te veel, te vet, te weinig of te eentonig. Bewustwording is essentieel zodat mensen gezonder gaan eten.

Stress heeft negatieve effecten op medewerkers, hun sociale omgeving, collega’s en de bedrijfsorganisatie. Onderzoek wijst uit dat een op de acht medewerkers in ons land daar last van heeft. Bijna een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en ande re werkgerelateerde psychische aandoeningen. Werkstress is een belangrijke veroorzaker van verzuim en uitval. Het is dus van belang stressreacties goed en voortijdig te herkennen en daarop te reageren.

Tenslotte is het in tijden van vergrijzing, langer doorwerken en concurrentie op de arbeidsmarkt van belang om fit for the job te blijven. Het bevorderen van de gezondheid van medewerkers leidt tot een lager ziekteverzuim, maar ook tot meer voldoening, hogere motivatie en minder personeelsverloop. Het stimuleren van sporten en bewegen is een manier om de fysieke belasting te reduceren.Om ‘vitaliteit’ wat meer handen en voeten te geven heeft de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) februari uitgeroepen tot maand van de vitaliteit. In deze maand worden verschillende activiteiten georganiseerd om vitaliteit onder de aandacht te brengen. Zo is er een themadag met presentaties van verschillende deskundigen op dit gebied, een postercampagne en een speciale menukaart om vitaliteit te bevorderen. In die kaart zijn laagdrempelige activiteiten op terreinen als voeding, gezonde leefstijl, bewegen en sport opgenomen. Dat gebeurt met behulp van activiteiten van uiteenlopende organisaties, zoals het Nederlands Instituut voor Sporten en Bewegen, MKB Nederland, Sport & Zaken, Steunpunt Stress en Burnout, Charly Green, NEN, Trimbos Instituut, Veiligheid.nl, Voedingscentrum, ministerie van Sociale Zaken, Ergo Optima en ArboNed. Een bonte verzameling experts en expertises die samen of apart een belangrijke adviesrol spelen bij het realiseren van een optimale en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Dat zou zeker voor de bouwsector die zo afhankelijk is van fitte, gemotiveerde en gezonde medewerkers, een normale, breed gedragen en geaccepteerde benadering kunnen zijn. Natuurlijk, er zal (altijd) geïnvesteerd moeten worden in gezonde medewerkers en natuurlijk is de bewijsvoering van het succes van extra aandacht voor vitaliteit op de bedrijfsresultaten nooit rechtlijnig te trekken. Eigenlijk gaat het hier veel meer om goed en betrouwbaar werkgeverschap dan om controles, inspecties, richtlijnen of hogere participatie en productiviteit van medewerkers. Dat zou toch een belangrijke leidraad moeten zijn in de bedrijfsvoering van elk bedrijf.

Ir. Ton Pielkenrood, directeur van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (www.bfbn.nl).

Bij de BFBN is informatie verkrijgbaar over de maand van de vitaliteit via beton@bfbn.nl.

Reageer op dit artikel