artikel

Vermijd kapitaalvernietiging, stop die miljarden liever in innovaties

bouwbreed Premium

Vermijd kapitaalvernietiging, stop die miljarden liever in innovaties

Aanbesteden, kapitaalvernietiging? De aanbestedingsregels zijn misschien nu eenmaal zoals ze zijn, maar dat betekent niet dat we er niets van kunnen vinden. Ik heb namelijk af en toe mijn twijfels bij de huidige regelgeving: waarom moet een aanbestedingsplichtige partij een tender uitschrijven, partijen veel geld laten spenderen om een aanbieding te maken om vervolgens velen van hen teleur te stellen?

Ook bij partijen die niet verplicht zijn zich aan bijvoorbeeld de ARW2012 te houden, komt het voor: dan ben je één van de zeven, en dan? Ja oké, je krijgt dan soms nog een teken-/rekenvergoeding, maar dat dekt nooit je kosten. “Dat is het ondernemersrisico.”

Ik heb zo mijn twijfels. Hoeveel miljarden euro’s worden er in Nederland per jaar wel niet verbrand aan verloren tenders? Waarom is er geen vorm mogelijk waarbij je al in een eerder stadium op basis van referenties, bedrijfsresultaten, innovatieve ideeën, etc. een partij selecteert waarmee je het hele traject aangaat?

Spreek met elkaar af hoe je het traject gaat aanvliegen en welke kosten gemaakt mogen worden.

Of de aanbesteder dan wel een juiste prijs krijgt? De prijs wordt aan die kant van de tafel altijd getoetst, en op deze manier is het contact tussen beide partijen vanaf het begin veel intensiever en transparanter. Onduidelijkheden worden sneller aan het licht gebracht, eisen en wensen kunnen veel eerder worden geïmplementeerd waardoor de opdrachtgever uiteindelijk iets krijgt wat hij ook echt wil.

Dat krijgt hij nu misschien ook wel, maar niemand kan ontkennen dat dat zonder slag of stoot gaat, puur omdat je er als opdrachtnemer vaak té laat bij betrokken wordt. Laten we gaan nadenken over een andere vorm, waarbij we die miljarden kunnen stoppen in innovaties.

Ingeborg van den Ban, tendermanager Strukton Worksphere Projecten

Reageer op dit artikel