artikel

Stapelgek

bouwbreed

Het is al een tijdje hip om mfa’s te bouwen. Multifunctionele accommodaties, dus. De school die tevens gymzaal en buurtcentrum is. Het liefst een markant gebouw. Een baken van cultuur en civilisatie in de buurt. Groots en meeslepend.

Je kunt er van alles van vinden, maar echt nieuw is het allemaal niet. De gymzaal van ‘mijn’ basisschool eind jaren zeventig werd ook door sportverenigingen gebruikt. En de damclub gebruikte de school op avonden en in weekenden. En een lokale aannemer bouwde die school.

Bij een mfa ligt dàt dan toch vaak anders. Een aannemer die in aanmerking wil komen voor een mfa moet vaak aan heel specifieke eisen voldoen. Zo moet hij uiteraard al eens een school gebouwd hebben. Met een gymzaal, die ook door sportverenigingen gebruikt wordt. En met een lokaal voor een damclub. Of, vooruit, voor een ‘bordspelvereniging’. Verder moet het in een design- en build-contract zijn uitgevoerd. En in een bouwteam, waarbij nauw is samengewerkt met een architect.

Anders nog iets?

En blijkt dat allemaal te zwaar voor een minimumeis? Nou, dan maken we er selectiecriteria van. Wie meer van deze kenmerken in één referentie heeft, krijgt meer punten. Het resultaat is het zelfde. Dat heet stapelen van competenties. En daardoor valt de lokale aannemer buiten de boot. Die uiteraard nog steeds prima in staat is zo’n mfa te bouwen. Het resultaat wordt er dus niet beter van.

En als dat nou eens een enkel keertje gebeurt, dan is dat nog tot daaraan toe. Maar, zeker bij scholenbouw, is het aan de orde van de dag. Stapelen? Stapelgek word je ervan!

Joost Fijneman, hoofd Bouwend Nederland Advies

Reageer op dit artikel