artikel

Soms verantwoordelijk, maar niet vogelvrij

bouwbreed

Soms verantwoordelijk, maar niet vogelvrij

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen verscherpt inderdaad dwingendrechtelijk de aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken (Cobouw 26 februari, column Margreet van Deurzen).

Toch is de aannemer niet vogelvrij. Op grond van het nieuwe artikel 7:758 lid 3 BW is de aannemer aansprakelijk voor verborgen gebreken. Als de douchevloer zoals de aannemer en installateur die hebben aangetroffen niet op afschot was en dat is de oorzaak voor het blank staan, dan komt dat op grond van de UAV voor risico van de opdrachtgever. Vervolgens kan het gebrek de aannemer niet worden toegerekend, zodat de aannemer ook onder het stelsel van private kwaliteitsborging niet aansprakelijk is.

Dat kan anders zijn als het op afschot brengen van de douchevloer ook aan de aannemer was opgedragen en dat niet goed is uitgevoerd. Tenzij het niet op afschot brengen van de douchevloer geen uitvoeringsgebrek was, maar het resultaat is van een ontwerpfout van de opdrachtgever of is veroorzaakt door het gebruik van de opdrachtgever en langs die weg ook voor risico is van de opdrachtgever. In dat geval is weer sprake van een gebrek dat de aannemer niet kan worden toegerekend.

Dit neemt niet weg dat een beproeving, voor zover de verplichting was overeengekomen, ervoor had kunnen zorgen dat het blank staan van de douchevloer eerder had kunnen worden ontdekt. Overigens was het dan ook geen verborgen gebrek geweest, want ontdekt voor de oplevering.

Ottilie Laan, advocaat Blumstone Advocaten

Reageer op dit artikel