artikel

Ruim baan

bouwbreed Premium

Ambitie is goed en moet aangemoedigd worden. Dat geldt voor burgers en bedrijven maar ook voor overheden. Dat er in regelgeving ruimte wordt geboden voor innovatie, prima. Daar wordt het land alleen maar beter van. Maar kijk uit dat het niet doorschiet.

Een van de redenen voor het Bouwbesluit was destijds dat de rijksoverheid met de bouw vond dat vierhonderd verschillende gemeentelijke bouwverordeningen wat te veel van het goede was. Dit ondanks het feit dat de meeste nog wel op elkaar leken dankzij de model-verordening van de VNG.

Dat principe wordt nu in de nieuwe bouwregelgeving weer losgelaten op onderdelen. Zo mogen gemeenten zelf hun ambitieuzere regels maken op het gebied van energie-efficiëntie. Op zich is dat te begrijpen. De rijksoverheid is al jaren weinig ambitieus op energiegebied. Wat er meer gebeurt dan het minimalistische rijksbeleid komt voort uit andere overheden en uit de markt. Gezien het feit dat er een ouderwetse lobby in is geslaagd om strakker rijksbeleid tegen te houden, is het een goede zaak dat de andere overheden nu wettelijk de ruimte krijgen meer te doen.

Kijk echter uit dat de beleidsvrijheid niet te groot wordt. Net zo min als gemeenten de vrijheid hebben hun eigen verkeersborden te ontwerpen, moeten zij ook gehouden zijn aan uniforme bouwregels. Op een enkele uitzondering na, zoals energie, moeten die van de centrale overheid komen. De redenen waarom het Bouwbesluit ooit is opgesteld, gelden nog net zo hard als destijds.

Het moet dus niet zo worden dat op elk beleidsterrein waar de rijksoverheid gebrek aan ambitie toont, de andere overheden van diezelfde rijksoverheid meer ruimte krijgen om hun eigen regels maken. Dan zijn we weer terug bij af en kan het Bouwbesluit opgedoekt worden.

Dat geeft de rijksoverheid de plicht om regels zodanig te maken dat die bijdragen aan maatschappelijke doelen en zeker niet afremmen. En ook innovatie moet ruim baan krijgen.

Reageer op dit artikel