artikel

Bouwreus failliet? Te weinig Darwin!

bouwbreed

Darwin: het zijn niet de sterksten die overleven, maar degenen die zich het beste weten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. De openbare speculatie omtrent het hoe of wanneer één der vaderlandse bouwreuzen om gaat vallen, zet zich voort. Inmiddels ook al in het FD.

Kunnen we al weddenschappen afsluiten welke bouwreus als eerst omvalt? Wordt hierbij ook aan match fixing gedaan? Of is het niet meer dan een logisch gevolg van de transitiefase waar we ons in bevinden? De transitie naar een nieuwe maatschappij, met andere omgangsvormen, technologie en verdienmodellen.

Zoals eerder gerenommeerde zaken als de Schoenenreus, de Free Record Shop en De Haarense Smid hebben mogen ervaren. Zoals V&D, Blokker en/of de Bijenkorf ook op de drempel staan om zich hierbij aan te sluiten. Bedrijven als onderdeel van het vaderlandse erfgoed met eeuwigheidswaarde. Simpelweg opgehouden te bestaan.

Wie voegen we aan dit rijtje toe? Ballast Nedam, BAM of Heijmans?

Enkele jaren geleden was BAM apetrots op het binnenhalen van de opdracht voor het bouwen van het NATO-hoofdkwartier in Brussel. Op dit moment een project dat tientallen miljoenen in de rode cijfers schiet. Ballast Nedam idem met de aanleg van de nieuwe A15.

Ik zie het anders. Dit zijn de gevolgen van verouderde systemen van bedrijfsvoering. Te lang ingestoken op de opportunistische gedachte van project scoren, meerwerk claimen en toch nog wat verdienen. Bedrijfsvoering op basis van opportunisme: eigen belang op korte termijn. Zo functioneert de bouw, weten we allemaal. Iedereen heeft de keuze om daaraan mee te doen, of te kiezen voor een andere aanpak.

Lees de gedachte van Darwin bovenaan dit artikel nog een keer.

Leo van de Wal, trainer/consultant bij CBT Bouw 

Reageer op dit artikel