artikel

Blog: Investeren

bouwbreed

Blog: Investeren

Vroeger werden ambtenaren geselecteerd op het vermogen voor elke oplossing tien problemen te verzinnen. Die tijd ligt gelukkig ver achter ons. Maar die handicap van vroeger lijkt overgeslagen te zijn op bestuurders en politici.

Niet geheel toevallig in de aanloop naar de Statenverkiezingen komt D66 met een inventarisatie naar mogelijke investeringen in de provincies met behulp van de miljarden die de provincies nog op de plank hebben liggen met dank aan Nuon en Essent.

Je ziet andere partijen denken: “shit, waarom hebben wij dat niet bedacht”. En direct gaat Pavlov weer aan de slag. De bezwaren vliegen over tafel. Neem bijvoorbeeld Commissaris van de Koning Johan Remkes, toevallig ook voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). De Groninger bekend van de zware van de weduwe heeft een goed track record als gemeentelijk bestuurder en ook als staatssecretaris van VROM. Nu haast hij zich echter om eerst te melden dat provincies zelf wel uitmaken waar ze hun geld aan uitgeven. Een waarheid als een koe. Maar zoals gezegd, het is geen toeval dat D66 dit presenteert in de aanloop naar de Statenverkiezingen. Een soort landelijk landelijke provinciaal verkiezingsprogramma, dat is het dus.

Zijn tweede bezwaar snijdt wel hout. Een of andere idiote regelneef of –nicht heeft bedacht dat investeringen die provincies uit eigen zak betalen toch meetellen voor het financieringstekort. Alsof ze met vreemd vermogen zijn gefinancierd dus.

Een niet genoemd maar wel reëel bezwaar is dat een aantal provincies al heel veel gedaan heeft en nog doet in deze crisistijd om de bouw te stimuleren. Brabant was ongeveer de eerste die op het gebied van eigen woningen de nodige maatregelen heeft genomen zoals een opkoopregeling. Andere provincies doen veel op het gebied van energiebesparing en Friesland steekt 300 miljoen in de gemeenschap via het progamma Wurkje foar Fryslân.

Dat neemt niet weg dat creatief nadenken hoe provincies nog meer kunnen doen voor de bouw, nooit weg is. Zeker als het geld dan gestoken wordt in projecten die de economie versterken, dan zou iedereen, ook Remkes, dat moeten toejuichen. Die kan zich beter druk maken over Henk Kamp die vindt dat Brabant voorbarig een verbod op schaliegasboringen wil. Waar bemoeit de minister zich mee. Bovendien moeten we als belastingbetalers blij zijn met de voortvarende houding van Brabant. Zinloos onderzoek is nu onnodig, dat scheelt een hoop geld dat beter geïnvesteerd kan worden in structuurversterkende bouwprojecten.

 

Ferry Heijbrock, journalist Cobouw

 Follow me on Twitter @FerryHeijbrock

Reageer op dit artikel