artikel

Vernieuwend opdrachtgeverschap vraagt open dialoog

bouwbreed

Vernieuwend opdrachtgeverschap vraagt open dialoog

Vernieuwend opdrachtgeverschap is geen hippe trend, maar een structurele verschuiving in denkwijze, houding en gedrag van zowel opdrachtgevers als aanbiedende partijen. Dit zien wij in positieve zin terug bij de Utrechtse woningcorporatie Mitros, die de markt optimaal uitdaagt met de renovatieopgave ‘Flat met Toekomst’.

De functionele uitvraag is het ontwikkelen en realiseren van een nieuw renovatieconcept dat resulteert in een compleet renovatieproduct. Wij snijden de drie belangrijke pijlers aan omtrent de vraag: wat vraagt vernieuwend opdrachtgeverschap van opdrachtgever en aanbiedende partijen?

De juiste uitvraag verlangt van de opdrachtgever dat hij de regisserende rol oppakt. Voorschrijven wat al duidelijk is en loslaten waar innovatie gevraagd wordt. Vernieuwend opdrachtgeverschap is geschikt voor projecten waarin de aanbiedende partijen met hun kennis en ervaring meerwaarde kunnen leveren. Dit vraagt om een afgebakend probleem en expliciet gemaakte behoeften. De aanbiedende partijen kunnen dan samen met hun ketenpartners de beste oplossing aanbieden en realiseren, mits een volwassen dialoog in een strak proces wordt aangegaan.

De aanbiedende partij wil samen met haar ketenpartners tijdig in het proces betrokken worden. Tijdig, zodat zij het beste kunnen inspelen op de behoeften, ambities en belangen van de opdrachtgever. Vernieuwend opdrachtgeverschap vraagt om een denkwijze, houding en gedrag waarin partijen de dialoog opzoeken en uit hun comfortzone durven te stappen. Dit vraagt om een strak proces en een veilige omgeving. Helaas zien we voorbeelden waarin kostbare dialogen worden aangegaan die niet resulteren in leerervaringen voor de bouwopgave en voor volgende projecten. Het selecteren van een klein aantal aanbiedende partijen, die in een vroeg stadium komen tot een volwassen dialoog, zal verspillingen in tijd, geld, energie en kwaliteit verminderen.

Vernieuwend opdrachtgeverschap valt of staat met het durven loslaten. Niet uitgaan van vooronderstellingen, maar in de dialoog zoeken naar een win-winsituatie voor opdrachtgever én aanbiedende partijen. Uit je comfortzone stappen en willen leren van elkaar zullen vaak leiden tot verrassende oplossingen met meer ruimte voor innovatie. Dit vraagt om cultuurverandering; inzicht willen krijgen in elkaars bedrijfsvoering en de ander willen begrijpen.

Ir. Maarten Brandjes, interim bouwprofessional Yacht

Nienke Geessink, junior adviseur bij Balance & Result Organisatie-adviseurs voor de bouw

Reageer op dit artikel