artikel

Van metselen tot kroketten bakken

bouwbreed

Van metselen tot kroketten bakken

Het is bijna twee weken na Blue Monday , de meest deprimerende dag van het jaar. De depressie hebben we overwonnen, dus het kan weer over leuke dingen gaan. En dan denk ik aan dbfmo-contracten. Niet zozeer aan het contráct, ik ben immers geen jurist, maar wel aan de samenwerkingsvorm en wat die betekent voor de inschrijver bij een aanbesteding. Want ineens hebben we het niet alleen meer over stenen stapelen, het gaat veel verder.

De afgelopen jaren zijn namelijk de eerste exploitatie-ervaringen opgedaan met deze contractvorm. En hier geldt: ervaringen uit het verleden bieden wél garantie voor de toekomst. Want naast het maken van een functioneel en prachtig ontwerp, het bouwen, het onderhouden en exploiteren, kunnen we nu ook onze ervaringen uit de exploitatiefase inzetten bij nieuwe aanbestedingen. Dus voor de sceptische lezer die denkt: wat is er dan zo leuk aan dbfmo-contracten tijdens een aanbesteding? Door zowel met de projectdirecteur realisatie als de projectdirecteur exploitatie door een gebouw te lopen, hun goede zowel als slechte ervaringen te horen, om hier een les uit te trekken en daar dan van te leren, en die input weer toe te passen bij een nieuwe aanbesteding.

We bouwen immers een gebouw (middel) om daarmee vervolgens 15, 20 of 25 jaar lang een bedrijf draaiende te houden. Dat, als het even kan, nagenoeg 100 procent beschikbaar is voor de klant (doel). Je denkt dan niet alleen meer aan de inkoop van materialen, aan het maken van een robuuste realisatieplanning of aan het afstemmen van de installatietechniek en het bouwkundig ontwerp. We zorgen ervoor dat een bouwfysisch comfortabel gebouw gerealiseerd wordt en dat de gebruiker zo weinig mogelijk ‘hinder’ ondervindt van bijvoorbeeld de schoonmaakwerkzaamheden. En we kunnen ervoor zorgen dat de kroketten de juiste temperatuur hebben.

Reageer op dit artikel