artikel

Stabu Bouwbreed wordt wel omarmd

bouwbreed

In Cobouw van 8 januari staat een interview met Teus Schimmel namens de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB). Hij geeft hierin de mening van de Bond over de nieuwe Stabu-systematiek Bouwbreed en uit zijn grote twijfels. Marc Verhage, directeur van Stabu, respecteert het standpunt van de BNB maar herkent zijn organisatie en producten niet in het artikel.

De afgelopen maanden is ons duidelijk gemaakt dat onze klanten open staan voor veranderingen, mits deze verbeteringen inluiden. Bij de introductie van een nieuw product komt het aloude spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ om de hoek kijken. Gelukkig zijn er meer bestekschrijvers die al wel gebruikmaken van Bouwbreed (en dus de overstap gemaakt hebben) dan Teus Schimmel suggereert. De kop “Bestekschrijvers werken door met Stabu2’ is dan ook erg ongelukkig gekozen. Dit neemt niet weg dat Stabu naar al haar licentiehouders heeft gecommuniceerd dat Stabu2 tot 31 december 2015 operationeel blijft, naast Stabu Bouwbreed.

De BNB, met wie hierover met Cobouw gesproken is, vertegenwoordigt slechts een deel van de bestekschrijvers en specificatie deskundigen in Nederland. De totale markt is veel groter. Daarnaast is de systematiek Stabu Bouwbreed ook gericht op andere doelgroepen dan sec de bestekschrijver zoals wij die kennen.

De bestaande klanten hebben eind vorig jaar een brief ontvangen met daarin de keuze om over te stappen naar Stabu Bouwbreed. Onze licentiehouders kunnen sinds 6 januari 2015 werken met de Stabu Bouwbreed-catalogi en de volledig gratis Stabu Bouwbreed-software. In het kader van een overgangsjaar bieden wij overgestapte licentiehouders nog steeds de mogelijkheid om tot 31 december 2015 gratis te werken met Stabu. Stabu2 zal na 31 december 2015 niet langer beschikbaar zijn.

Inmiddels zijn bijna 100 bestekschrijvers overgestapt, waarvan een groot deel leden zijn van de BNB. Zij bewijzen dus wel degelijk de overstap te willen maken en acteren dus anders dan de heer Schimmel wil doen geloven. Wij zien de toekomst dan ook zeer zonnig in. Dagelijks komen er enkele tientallen nieuwe aanvragen binnen. Dat de BNB nog twijfelt en zijn leden terughoudend adviseert, begrijpen we op zich wel. Tenslotte is het een behoorlijke verandering en moet men wennen aan een nieuwe wijze van denken en specificeren.

Proefsoftware

Verder suggereert het artikel: ‘De catalogus bij Stabu Bouwbreed is nog niet volledig. Op het moment heeft Stabu proefsoftware op zijn website staan, om te downloaden’.

Dit is volkomen onwaar. Er is geen sprake van proefsoftware. De software die thans wordt geleverd aan licentiehouders betreft gebruiksklare software. Het gebruik van nieuwe software is altijd wennen. Wellicht is de software van Stabu nog niet zo compleet als die van partijen die daar al jaren aan werken. Zowel de systematiek als de software van Stabu Bouwbreed zullen echter komend jaar voortdurend worden verbeterd. Ook de catalogus met productgegevens wordt komend jaar steeds verder gevuld.

Met de softwarehuizen houden we al gedurende geruime tijd contact en vinden er gesprekken plaats over het ontsluiten van onze systematiek middels aangepaste software. Stabu stelt haar systematiek om niet ter beschikking aan deze softwarehuizen om software te bouwen of te koppelen. Het is aan de softwarehuizen om te beslissen op welke wijze zij Bouwbreed willen gaan ondersteunen.

Wij staan open voor feedback over de nieuwe standaard van de b&u-sector wanneer deze constructief is en waaruit bereidheid blijkt voor samenwerking om het een nog beter product te laten worden. De markt verandert constant, en ons product moet daar in meeveranderen.

Marc Verhage, directeur Stabu

Reageer op dit artikel