artikel

Raad van Arbitrage of rechtbank

bouwbreed Premium

De meeste bouwgeschillen worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Dit, omdat in de aannemingsovereenkomst een arbitraal beding is opgenomen. Een verwijzing naar algemene voorwaarden waarin een arbitraal beding is opgenomen (zoals de UAV), is volgens de wet voldoende om een overeenkomst van arbitrage aan te nemen. In Stabu- of RAW-bestekken wordt echter vaak niet rechtstreeks verwezen naar de UAV. In deze bestekken worden de Stabu of de Standaard van toepassing verklaard. Daarin wordt verwezen naar de UAV.

In het verleden heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat zo’n indirecte verwijzing naar algemene voorwaarden waarin een arbitraal beding is opgenomen, onvoldoende is om een overeenkomst tot arbitrage aan te nemen (14 november 2007). In een recente uitspraak (7 januari 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:80) oordeelde deze rechtbank echter dat onder omstandigheden ook bij een indirecte verwijzing (in een Stabu-bestek) de UAV (en het arbitraal beding) van toepassing kunnen zijn.

Daarvoor was volgens de rechtbank onder meer van belang dat het hier een overeenkomst betrof tussen twee professionele partijen uit de bouwbranche, waarin de UAV een veel toegepaste set algemene voorwaarden zijn. Bovendien waren in het bestek diverse aanvullingen op de UAV opgenomen, die volgens de rechtbank niet anders gelezen kunnen worden dan dat de opstellers van het bestek veronderstelden dat de UAV volledig van toepassing waren. Op basis daarvan mocht hoofdaannemer – zo oordeelde de Rechtbank – ervan uitgaan dat onderaannemer akkoord was met de toepasselijkheid van de UAV. Dit betekende dat de Raad van Arbitrage bevoegd was kennis te nemen van het geschil.

Om discussies hieromtrent te voorkomen, is het echter raadzaam het arbitraal beding of de verwijzing naar de UAV in het bestek op te nemen.

Lieke Knoups, Severijn Hulshof Advocaten

Reageer op dit artikel