artikel

Pv als schaamlap

bouwbreed

Pv als schaamlap

Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen pv. Maar een dak met zonnecellen lijkt onderhand de enige noodzakelijke kwaliteit voor een energiezuinig gebouw. U las het de dag voor Sinterklaas al op de voorpagina van dit blad: bouwers kiezen massaal voor de toepassing van pv om de stap naar epc

Natuurlijk, pv is gezien de huidige prijs/kwaliteitsverhouding zeer aantrekkelijk. Dat zien we aan het grote aantal particulieren dat zijn dak vollegt in patronen die je soms hevig naar een streng en autoritair welstandstoezicht doen verlangen. Dat geldt ook voor de modale ontwikkelaar, die naarstig op zoek is naar oplossingen om zonder grote aanpassingen zijn standaardconcept te fitten op de nieuwe eis. Dan verwordt het precies uitgetelde aantal pv-cellen tot een schaamlap die moet verhullen dat er geen echte keuzes zijn gemaakt.

Alle nieuwbouw die we nu realiseren, staat er voor vijftig jaar of (veel) meer en vormt dus een schakel in de energieneutrale gebouwde omgeving van 2050. Hoe die vorm krijgt is nog onzeker, maar dat lokale gebouwgebonden opwekking daarbij een cruciale rol speelt lijkt onomstreden. Daar hebben we dat hele dak voor nodig. Nu dus dat dak al inzetten voor de epc-stap naar 0,4 betekent dat de eigenaar wordt opgezadeld met een voortijdige ingrijpende renovatie. Want ergens tussen nu en 2050 moet van die woning alsnog de thermische schil op peil worden gebracht, inclusief bijvoorbeeld verbeterde kierdichting en triple glas, en voorzien worden van een warmtepomp of een andere efficiënte ketel-vervanger. Maatregelen die veel efficiënter en goedkoper bij nieuwbouw kunnen worden uitgevoerd en bovendien vanaf dag één kunnen renderen.

Het kan ook anders. Kijk maar naar partijen die nu al energieneutrale woningen aanbieden. Natuurlijk hebben die een pv-dak. Meestal geïntegreerd, dus esthetisch is dat ook in orde. Maar dan klopt het hele plaatje en krijgt de eigenaar tegen een nauwelijks hogere prijs een product met aanzienlijke meerwaarde. En neem een ding van mij aan. Die nieuwe eigenaar is niet gek (meer).

Harm Valk, Nieman Raadgevend Ingenieurs, Zwolle

Reageer op dit artikel